Presbiterválasztás

0
1206
views

Presbiterjelöltek:

Fogarasiné Frits Ildikó
Gál Dániel
Géczy Lajos
dr. Kiss Márton
Nagy Zoltán
Nagyné Kucsapszky Edit
Orbán Dániel
Sájevicsné dr. Sápi Johanna
dr. Sápi Zoltán
Tóth Krisztina
Viczencz Bernadett

Gondnokjelölt:

dr. Sápi Zoltán

Bemutatkozás:

A presbiterjelöltek bemutatkozása letölthető pdf formátumban.

Gyülekezetünk idén ősszel öt presbitert és egy gondnokot választ.
Az egyházi törvényeink szerint a a presbitérium jelölőbizottságot választ, amely a jelölési és a szavazatszámlói feladatot is ellátja. A jelölőbizottság 3-7 tagból áll, amelyből egyikük hivatalból az egyházközség választott lelkipásztora. A jelölőbizottság tagjai tisztségre nem jelölhetők. A lelkipásztor a bizottság tagjait bemutatja a gyülekezetnek, ismerteti feladataikat, és a jelölés módját. Ezt követően a bizottság tagjai a gyülekezet előtt fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására és titoktartásra.

Gyülekezetünk jelölőbizottságának tagjai:
Fogarasi Gábor,
Ullrich Zsuzsanna,
Annus Mihály.

Presbiteri és gondnoki tisztségre a jelölőbizottság bármely tagjánál lehet gyülekezeti tagot jelölni, emailben pedig a rev.fogarasigabor@gmail.com címre lehet küldeni a jelölést.

A jelölőbizottság első renden megkeresi a hivatalban lévő presbitereket és pótpresbitereket, és tájékozódik arról, vállalják-e a jelöltséget. Második lépésként tájékozódik a gyülekezetben olyan személyekre vonatkozólag, akik szóba jöhetnek új presbiterekként vagy pótpresbiterekként, tekintettel arra, hogy legalább 3 éve tagjai a gyülekezetnek, életvitelük és a gyülekezetben esetleg már végzett szolgálatuk méltóvá teszi őket a jelöltségre. Harmadik lépésként nyilatkozatot kér tőlük, vállalják-e jelölésüket. A jelölőbizottság minden tisztségre 1-3 jelöltet állíthat. Az összes jelölt száma legalább 25%-kal több legyen, mint a presbitérium egyházmegye által jóváhagyott létszáma.

Részletes információ letöltése pdf formátumban.