Lelkészek

Fogarasi Gábor Fogarasi Gábor – vezető lelkész

Fogarasi Gábor lelkipásztor vagyok. 1973-ban születtem Budapesten. Tinédzser koromban, 17 évesen ismertem meg Isten kegyelmét Jézus Krisztusban. Az érettségi után Skóciában kaptam meg az elhívásomat a lelkipásztori szolgálatra. A teológia elvégzéséig a Budafoki Református Gyülekezet tagja voltam. 1997-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. 1998-ban szenteltek fel lelkésznek.

Szolgálatom első öt évét a Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközségben előbb segéd-, majd mint beosztott lelkipásztor végeztem. Itt szerettem meg a fiatalok között végzett missziói munkát. 2002-ben a Budapest-Északi Református Egyházmegye felkérésére az újpalotai lakótelep gyülekezetszervezője lettem mint beosztott lelkész. Isten kegyelméből 2005. január 1-jétől megalakulhatott az Újpalotai Református Missziói Egyházközség, amelynek azóta is missziói lelkésze vagyok. Ugyanebben az évben, májusban költöztem a lakótelepre. 2009-től a Pázmány Péter Római Katolikus Egyetemen folytatom tanulmányaimat mediáció szakon, ahol a konfliktuskezelés módjaival ismerkedem.

A történelem, az irodalom és a művészetek iránt érdeklődöm gyermekkorom óta. Szabadidőmben főleg olvasok és úszom.

Életem célja az evangélium megosztása és megismertetése minél több emberrel.

 

Harangozó Dóra Harangozó Dóra – hitoktató

Harangozó Dóra vagyok, református lelkész, 28 éves. Miskolcon nőttem fel, itt jártam református általános iskolába, református gimnáziumba. Egyetemi tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán folytattam.

Három testvérem van, két bátyám és egy húgom. A fiúk gépészmérnökök, a húgom gimnazista. Édesapám 17 évvel ezelőtt egy autóbalesetben elhunyt, édesanyám egyedül nevelt minket.

Nyolcadik osztályos voltam, amikor a gyülekezet ifijében megszólított Isten, egész addig mindenhez jobban vonzódtam, mint Hozzá, de idővel megkérdőjelezhetetlenné vált bennem, hogy Ő az igaz Isten. A teológiai tanulmányaim alatt végig támogató háttérként állt mögöttem a gyülekezetem (Miskolc-Tetemvári Ref. Egyhk.), végül gyakornoknak, majd ifjúsági lelkésznek is meghívtak. Itt munkatárs voltam egy ifjúgi csoport életrehívásában, konfirmációs csoport vezetésében, végül pedig az általunk fenntartott általános iskola vezető hitoktatója voltam.

Úgy látom Isten keretezte az itthon töltött szolgálatomat. “Térj vissza ha­zád­ba, ro­kon­sá­god közé, és jót te­szek ve­led!” (1Móz 32) – ezzel az igével indultam vissza Miskolcra az egyetem végén, nem olyan régen pedig, ez az ige bátorított arra, hogy most már mozdulhatok: “Az Úr ezt mond­ta Ab­rám­nak: Menj el föl­ded­ről, ro­kon­sá­god kö­zül és atyád há­zá­ból arra a föld­re, ame­lyet mu­ta­tok ne­ked!” (1Móz 12)