Éneklap

Október 6. Keresztelő, Úrvacsora
241. dicséret, Szent vagy örökké…
392. dicséret, Az Egyháznak a Jézus…
345. dicséret, Ím nagy Isten…
Gitáros:
Indulj és menj…
Ha reánk tör a homály…
Keresztelői:
Én még mit sem tudtam rólad…
Úrvacsorai:
465. dicséret, Szelíd szemed…
467. dicséret, Mily jó, ha bűntől…
Nézz fel, nézd az Isten Szent Fiát…
Fenn a menyben az Úr…
Úr Jézus, Megváltóm…
Légy a szívem Ura…

 

Október 13.Keresztelő
242. dicséret, Téged Úr Isten…
377. dicsérte, Szent Lélek végy körül bennünket (65. zsoltár dallamára)
275. dicséret, Az Úr Isten az én reménységem…
462. dicséret, Csak vezess Uram végig…
Gitáros:
Küldd Szentlelked…
Legyen a Tied…( Szívem csendben Terád vár…)
Keresztelői:
Istenem nem értem…

 

Október 20. Gitáros, Áldó Istentisztelet, Keresztelő
138. zsoltár 1, Dicsér Téged…
229. dicséret, Hű Pásztorunk…
Gitáros:
Amikor megérint…
Jézus Hű Megváltó…
Itt a csendben…
Ébredj fel alvó Magyarország…
Isten nevét dicsérem…
Himnusz
Keresztelői:
329. dicséret 2. Nem éltem még e föld színén…

 

Október 27. Keresztelő
90. Zsoltár 1, Te benned bíztunk…
390. dicséret, Erős vár…
478. dicséret, Ó, irgalmas Isten…
254. dicséret 1-7. Mindenkoron áldom az én Uramat…
Gitáros:
Tégy újjá lelkem mélyén…
Jézus, neved oly csodálatos…
Keresztelői:
431. dicséret, Úr Isten, kérünk tégedet (A 68. zsoltár dallamára)