Éneklap

Január 5. Keresztelő
488. dicséret 1-2. Szent vagy, szent vagy…
488. dicséret 3-4. Szent vagy, szent vagy…
273. dicséret 1, 5-10. Az Úr Istent magasztalom…
241. dicséret, Szent vagy örökké…
Gitáros:
Én kiválasztottalak…
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…
Keresztelői:
455. dicséret, Testvérek menjünk bátran…
Istenem, nem értem…

 

Január 12.
485. dicséret, Jézus Krisztus szép fényes hajnal…
469. dicséret, Jézus nyájas és szelíd…
299. dicséret, Jézus hív…
236. dicséret, Mindenek meghallják…
Gitáros:
Mielőtt a világ meglett…
Ó, végtelen, nagy kegyelem..

 

Január 19. Úrvacsora, Évkezdő áldó
489. dicséret, Örök élet reggele…
479. dicséret 1-4. Hinni taníts Uram…
223. dicséret 1-3, 5. Istenem én nagy bűnös…(274. Dallamára, Ki Istenének)
Gitáros:
Mily gyönyörűség, íme lásd
Úrvacsorai:
440. dicséret 1-10. Jer lássuk az Úr keresztjét… (42. zsoltár dallamára, Mint a szép)
Gitáros:
Eltévedtem Tőled…
Szántsd, fel Uram…
Egy szív érettem…
Bűneim elvette Mesterem…
Jézus, Te égi szép…
Mikor látom egeidet…

 

Január 26.
490. dicséret 1-4. Igaz Bíró Úristen… (330. dallamára, Örvendezzen már…)
463. dicséret, Isten élő Lelke jöjj…
204. dicséret, Boldogok, akik… (242. dallamára, Téged Úr Isten)
230. dicséret, Áll a Krisztus…
Gitáros:
Légy a szívem Ura…
Szunnyad a tűz…