Éneklap

November 4.
8. zsoltár 1, 3-4. Ó felséges Úr…
254. dicséret, 1-5. Mindenkoron áldom…
346. dicséret, Győzhetetlen én kőszálom…
393. dicséret 2, Él az Úr… (68. zsoltár dallamára, Hogyha felindul…)
Gitáros:
Itt vagyok most jó Uram…
Jézus, neved oly csodálatos…

 

November 11.
77. zsoltár 1, 8. Az Istenhez az én szómat…
469. dicséret, Jézus nyájas és szelíd…
241. dicséret, Szent vagy örökké…
426. dicséret, Már keresztem…
Gitáros:
Minden időben áldom…
Légy az én álmom…

 

November 18. Keresztelő, Úrvacsora, Reménység vasárnapja
166. dicséret, Urunk Jézus…
410. dicséret, Csak vándorút az életem… (84. Zsoltár dallamára, Ó, Seregeknek Istene)
265. dicséret 1, 3, 5, 7. Hagyjad az Úristenre…
Keresztelői:
Kérlek, szabadító szeretet…
Gitáros:
Fenn a mennyben az Úr…
Úrvacsorai:
468. dicséret, Zengd Jézus nevét…
465. dicséret, Szelíd szemed…
Gitáros:
Ott a messze földön…
Meglátlak majd…
Jézus, Isten szent Báránya…
Legyen csak úgy…

 

November 25. Gyógyító istentisztelet, Örökélet vasárnapja
469. dicséret, Jézus nyájas és szelíd…
345. dicséret, Ím nagy Isten…
467. dicséret, Mily jó, ha bűntől már szabad…
421. dicséret, Tudom az én Megváltóm él…
Gitáros:
Nincs olyan fájdalom gond…
Rád bízom…
Mint az asszony…
Amikor megérint…
Boldog ember….