Éneklap

Május 12. Jubilate
66. zsoltár 1. Örvendj egész föld…
234. dicséret, Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét…
251. dicséret, Meghódol lelkem…
393. dicséret, Ne csüggedj el kicsiny sereg… (68. Zsoltár dallamára)
Gitáros:
Drága Szentlélek jöjj…
Hívlak Uram…

 

Május 19. Cantate, Keresztelő
81. zsoltár 1,2. Örvendezzetek…
463. dicséret, Isten élő Lelke…
452. dicséret, Jézus édes emlékezet… (330. dicséret dallamára)
Gitáros:
Mily gyönyörűség, íme lásd…
Rejts most el…
Ki olyan, mint Ő…
Keresztelői:
Én még mit sem tudtam Rólad…

 

Május 26. Rogate/Vocem jucunditatis, Felnőtt konfirmáció
95. zsoltár 1, 4. Jertek, örvendjünk… (24. zsoltár dallamára)
242. dicséret, Téged Úr Isten…
273. dicséret, Az Úr Istent magasztalom…
423. dicséret, Akik bíznak… (485. dicséret dallamára)
Gitáros:
Küldd Szent Lelked…
Ő a minden…
Konfirmációi:
Te vagy az, akiből élet árad…

 

Május 30. Áldozócsütörtök (Mennybemenetel ünnepe)
358. dicséret, A Krisztus mennybe felméne…
367. dicséret, Emeljük Jézushoz szemünk…
Kegyelemből léphetünk be…
A mennyben fenn a trónusnál…
Tanítás: Megváltónk a mennyből…

 

Június 2. Exaudi, Keresztelő
98. zsoltár 1, 2. Énekeljetek új éneket… (66. zsoltár dallamára)
373. dicséret, Jövel teremtő Szentlélek…
235. dicséret, Hallgass meg minket…
229. dicséret, Hű Pásztorunk…
Gitáros:
Igazságban, szellemben…
Szántsd fel…
Keresztelői:
Úr Jézus Megváltóm…

 

Június 9. Pünkösd vasárnap, Úrvacsora
374. dicséret, A pünkösdnek jeles napján… (358. dicséret dallamára)
370. dicséret, Jövel Szent Lélek Úr Isten…
375. dicséret, Jézus az ígéretet… (135. zsoltár dallamára)
Gitáros:
Szent lélek Isten jöjj, szívünkbe…
Mint zúgó szél…
Úrvacsorai:
465. dicséret, Szelíd szemed…
466. dicséret, Rád tekint
Gitáros:
Jézus a mi oltalmunk…
Csak Benned…
Ez a hely…
Mi Atyánk…
Tegyél engem pecsétnek…

 

Június 10. Pünkösd hétfő, Konfirmáció, Úrvacsora
392. dicséret 1. Az Egyháznak a Jézus…
392. dicséret 2, 4-5. Kihívott minden népből…
479. dicséret, Hinni taníts Uram…
Gitáros:
Isten nevét dicsérem…
Adj még több erőt…
Úrvacsorai:
434. dicséret, Vezess Jézusunk…
436. dicséret, Örülj szívem…
Gitáros:
Tüzed Uram Jézus…
Szunnyad a tűz…
Ott a messze földön…
Minden időben áldom…