Éneklap

Március 3.
66. zsoltár 1-2.Örvendj egész föld…
255. dicséret 1-3, 7-8. Mely igen jó…
275. dicséret, Az Úr isten az én reménységem…
196. dicséret, Mondjatok dicséretet…
Gitáros:
Nyitva áll a mennyei hely…
Jézus a mi oltalmunk…

 

Március 10. Invocabit, Keresztelő
485. dicséret, Jézus Krisztus szép fényes..
470. dicséret Úr Jézus, nézz le rám…
367. dicséret 1-3 Emeljük Jézushoz szemünk…
367. dicséret 4. Ó kérünk Jézus…
Gitáros:
Tégy újjá lelkem mélyén…
Mindnyájan vétkeztek…
Keresztelői:
329. dicséret 2. Nem éltem még e föld színén…

 

Március 17. Reminiscere, Felnőtt keresztelő
65. zsoltár 1, 2. A Sionnak hegyén…
215. dicséret 1, 3, 4, 6. Eltévedtem, mint juh…
225. dicséret 1-2, 5-7. Nagy hálát adjunk…
393. dicséret 2. Él az Úr… (68. Zsoltár dallamára)
Gitáros:
Csak Benned…
Boldog ember az…
Keresztelői:
Eldőlt a szívemben…

 

Március 24. Oculi
489. dicséret, Örök élet reggele…
220. dicséret, Bocsásd meg, Úristen…
395. dicséret, Isten szívén…
468. dicséret Zengd Jézus nevét…
(207. dicséret, Seregeknek hatalmas nagy királya)
Gitáros:
Itt vagyok most…
Mikor látom…

 

Március 31. Laetare, Úrvacsora
488. dicséret 1, 4. Szent vagy, szent vagy …
223. dicséret, Istenem, én nagy bűnös ember…
479. dicséret, Hinni taníts, Uram…
Gitáros:
Ajtódon valaki kopog
Úrvacsorai:
180. dicséret, A töredelmes szívet A 341. dicséret dallamára: Ó Krisztusfő….
459. dicséret, Aki értem…
460. dicséret, Az Isten Bárányára…
Úrvacsorai gitáros:
Emlékezzél meg…
Jézus, hű Megváltó…
A mélyből Hozzád száll szavam…
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…

 

Április 7. Judica
491. dicséret, A nap immár… (301. dicséret dallamára)
226. dicséret, Krisztusom kívüled…
426. dicséret, Már keresztem…
396. dicséret, Ébredj… (228. dicséret dallamára)
Gitáros:
Az Úr hordoz engem…
Légy az én álmom…