Éneklap

December 10. Advent 2. vasárnapja
470. dicséret, Úr Jézus nézz le rám…
312. dicséret, Várj ember szíve készen…
313. dicséret, Dicsérd Isten keresztyénség…
204. dicséret, Boldogok, akik… (242. dicséret dallamára, Téged Úr Isten…)
Gitáros:
Rejts most el…
Krisztus Úr a nagy Király…

 

December 17. Advent 3. vasárnapja
485. dicséret, Jézus Krisztus szép fényes…
302. dicséret, Ó, népeknek Megváltója…
319. dicséret, Kezdetben volt az Ige… (318. dicséret dallamára, Jer mindnyájan…)
199. dicséret, Adjunk hálákat…
Gitáros:
Száraz földből…
Te vagy az, akiből élet árad…

 

December 24. Advent 4. vasárnapja
328. dicséret, Jöjjetek Krisztus dicsérni…
304. dicséret 1-4. Kapuk emelkedjetek…
318. dicséret, Jer mindnyájan örüljünk…
304. dicséret, 7-9. Dávid gyökere s ága…
Gitáros:
Jézus, Messiás…
Égi szeretet mindig áldak…
A sötétség szűnni kezd már…

 

December 25. Karácsony, Úrvacsora
326. dicséret, Dicsőség mennyben az Istennek…
315. dicséret, Krisztus Urunknak áldott…
327. dicséret, Ó, jöjjetek, hívek…
Gitáros:
Ki az kit csöndes…
Bűnbánati:
183. dicséret, Istennek Báránya…
Úrvacsorai:
329. dicséret, Itt állok jászolod…
316. dicséret, Az Istennek szent angyala…
Miért hogy Ő, kit….
Isten e világot…
Eljöttél hát…
Nézz fel….
Jézus a mi oltalmunk…

 

December 31. Évzáró Istentisztelet
90. Zsoltár 1, 9. Tebenned bíztunk…
266. dicséret, Egek nagy Királya… (165.dicséret dallamára, Itt van Isten…)
280. dicséret, 1-2, 5-6. Ismét egyik esztendeje… (84. zsoltár dallamára, Ó Seregnek…)
200. dicséret, Ó, maradj kegyelmeddel…
Gitáros:
Csend van bennem…
Itt vagyok most…

 

Január 1. Évkezdő Istentisztelet, Úrvacsora
81. zsoltár 1-3. Örvendezzetek…
282. dicséret, Nékünk születék…
285. dicséret 3-7. Uram a Te lelked ereje… (65. Zsoltár dallamára, A Sionnak…)
Bűnbánati:
183. dicséret, Istennek Báránya…
Gitáros:
Az Úr jósága…
Úrvacsorai:
286. dicséret 1-11, 16-17. Jer dicsérjük…
Mint az asszony…
Meghívtál, hogy vízre lépjek…
Járom a Jézus lábnyomát…