Éneklap

Január 21. (Vízkereszt utáni harmadik vasárnap)
89. zsoltár 1-2; 4. Az Úrnak irgalmát…
297. dicséret, Ó, Seregeknek hatalmas Királya… (81. zsoltár dallamára)
346. dicséret, Győzhetetlen én kőszálom…
462. dicséret, Csak vezess Uram végig…
Gitáros:
Mikor látom…
Áradj folyó…

 

Január 28. Úrvacsora, Évkezdő áldó (Hetvened vasárnap)
62. zsoltár 1, 4. Az én lelkem…
451. dicséret, Száma nincsen Uram…
459. dicséret, Az Isten Bárányára…
Gitáros:
Szent Lélek jöjj…
Úrvacsorai:
455. dicséret, Testvérek menjünk bátran….
Gitáros:
Jézus, Te égi szép…
Minden időben áldom…
Őrhelyemre állok…
Áldd lelkem Istened…

 

Február 4. Diakóniai és hatvanad vasárnap
47. zsoltár 1, 4. No, minden népek…
466. dicséret, Rád tekint…
274. dicséret, Ki Istenének…
468. dicséret, Zengd Jézus nevét…
Gitáros:
Isten nevét dicsérem…
Kérlek szabadító szeretet…
Fölveszem a dicséret köntösét…

 

Február 11. Ötvened vasárnap, Keresztelő
485. dicséret, Jézus Krisztus szépfényes hajnal…
469. dicséret, Jézus nyájas és szelíd…
255. dicséret 1-3, 7-8. Mely igen jó…
236. dicséret, Mindenek meghallják…
Gitáros:
Légy a szívem…
Keresztelői:
Istenem nem értem…
Jézus a mi oltalmunk…