Éneklap

Február 10. (Gitáros)
89. zsoltár 1-2; 4. Az Úrnak irgalmát…
462. dicséret, Csak vezess Uram végig…
Gitáros:
Eljöttél hát, örülök neked…
Mikor látom…
Áradj folyó…
Dicsérem Neved…
Eljött hozzám…

 

Február 17.
47. zsoltár 1, 4. No, minden népek…
466. dicséret, Rád tekint…
274. dicséret, Ki Istenének…
468. dicséret, Zengd Jézus nevét…
Gitáros:
Kérlek szabadító szeretet…
Fölveszem a dicséret köntösét…

 

Február 24. Keresztelő, Úrvacsora
62. zsoltár 1, 4. Az én lelkem…
451. dicséret, Száma nincsen Uram…
459. dicséret, Az Isten Bárányára…
Gitáros:
Szent Lélek jöjj…
Úrvacsorai:
455. dicséret, Testvérek menjünk bátran
Gitáros:
Jézus, Te égi szép…
Minden időben áldom…
Áldd lelkem Istened…
Isten nevét dicsérem…
Keresztelői:
Istenem, nem értem…

 

Március 3.
66. zsoltár 1-2.Örvendj egész föld…
255. dicséret 1-3, 7-8. Mely igen jó…
275. dicséret, Az Úr isten az én reménységem…
196. dicséret, Mondjatok dicséretet…
Gitáros:
Nyitva áll a mennyei hely…
Jézus a mi oltalmunk…

 

Március 10. Invocabit
65. zsoltár 1-2, A Sionnak hegyén…
470. dicséret Úr Jézus, nézz le rám…
367. dicséret 1-3 Emeljük Jézushoz szemünk…
367. dicséret 4. Ó kérünk Jézus…
Gitáros:
Tégy újjá lelkem mélyén…
Mindnyájan vétkeztek…

 

Március 17. Reminiscere
25. zsoltár 1-2, Szívemet Hozzád…
223. dicséret, Istenem, én nagy bűnös ember…
479. dicséret, Hinni taníts, Uram…
199. dicséret, Adjunk hálákat… (315. dicséret dallamára, Krisztus Urunknak áldott…)
Gitáros:
Ajtódon valaki kopog…
Adj még több erőt…