1. Presbitérium létszáma, választói névjegyzék

Tennivaló

Presbitérium létszáma

A presbitérium (presbitériumi határozatba foglaltan) meghatározza az egyházközség presbitereinek létszámát

  • a döntés megerősítheti az addigi presbiteri létszámot,
  • vagy módosított (emelt vagy csökkentett) létszámot határozhat meg.

A határozatot hivatalos úton a presbitérium elnöksége a soron következő egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti.

A presbiterek száma hatnál kevesebb nem lehet. A választandó presbiterek létszámát a presbitérium határozata alapján az egyházmegyei hagyja jóvá legkésőbb a választás évének június 30. napjáig. (Alktv. 145. § (2) bek.; 50. §).

Választói névjegyzék felülvizsgálata

1. § (4) A választói névjegyzéket a presbitérium minden év december 31‐i állapota szerint felülvizsgálja, és az ezt közvetlenül követő második vasárnapig, de legkésőbb a következő év január 31. napjáig a névjegyzékben szereplő egyháztagok számára a helyben szokásos módon megismerhetővé teszi.

Időpont

A választói névjegyzéket január 20-áig el kell készíteni, hogy január 31-éig az a választó tagok számára hozzáférhető legyen.

Névjegyzék felülvizsgálata legkésőbb 2023. január 31-ig; az egyházmegye elnöksége részére történő elküldése legkésőbb január 29-ét követő 15 napon belül.

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

A presbitérium meghatározta az egyházközség presbitereinek létszámát, mely egy módosított, emelt létszám: az eddigi 6 fős presbitérium helyett (melynek tagja a lelkész is) 10 fős presbitérium választására fog sor kerülni 2023-ban. Ennek indoka az, hogy a gyülekezetünk létszáma az elmúlt 6 évben sokat nőtt, emellett sok szolgálati körrel bővült a gyülekezeti munka tere.

A felülvizsgált választói névjegyzék 2023 januárjában elkészült. A névjegyzékben szereplő tagok száma 193 fő.