3. Választási Bizottság fogadalomtétele

Tennivaló

Presbitérium létszáma

Vasárnapi istentisztelet keretében (amely alkalom kerete lehet egyházközségi közgyűlés is)

 • a választási bizottság tagjait a lelkipásztor bemutatja a gyülekezetnek,
 • ismerteti a feladataikat,
 • és a tisztségviselő-jelölés módját.
 • A választási bizottság tagjai a gyülekezet előtt fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására és a titoktartásra.
 • Javasolt a presbiteri tisztség bibliai és hitvallási alapjainak, valamint törvényi szabályozásának ismertetése.

Időpont

A 2. lépést követően, azaz a választási bizottság presbitérium általi megválasztását követő vasárnapon. (Vtv. 18. § (3) bek.)

A jegyzőkönyvet a presbiteri ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni az egyházmegyei elnökségnek.

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

2023. április 2-án, a virágvasárnapi Istentiszteleten esküt tett a presbiterválasztás lebonyolítását felügyelő Választási Bizottság

 • Berke-Viczencz Tímea
 • Kupás Klára,
 • Illés Károly,
 • Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna,
 • Závodi Emese,
 • Fogarasi Gábor.

A választási bizottság tagjainak fogadalomtétele

Én, ………………………………………………………………, gyülekezetem, a Budapest-Újpalotai Református Egyházközség választási bizottságának megválasztott tagja, az Élő Isten és gyülekezetem közössége előtt fogadom, hogy egyházamnak, a Magyarországi Református Egyháznak a gyülekezeti tisztségviselő-választásra vonatkozó törvényi rendelkezéseit ismerem és maradéktalanul megtartom, továbbá a választás folyamatában tudomásomra jutott, a választással összefüggő szolgálati titkot megőrzöm, valamint mindenfajta személyes jellegű, és a közösség szempontjából bizalmasan kezelendő információ vonatkozásban teljes titoktartást vállalok. Isten engem úgy segítsen! Ámen