5. Gyülekezeti kérdőív összeállítása

Tennivaló

A választási bizottság tagjai javasolt, hogy gyülekezeti kérdőívet állítsanak össze azzal kapcsolatosan, hogy mik a gyülekezet elvárásai a leendő presbiterekre, presbitériumra vonatkozóan.

Időpont

Kérdőív: 2023. március 31-ig (ajánlott).

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

A gyülekezeti kérdőív az alábbi állításokat tartalmazta, amelyek közül legfeljebb 5 db-ot lehetett választani.

Ön szerint mi a presbiter öt legfontosabb feladata? Tegyen X-et azok elé a mondatok elé, amelyeket Ön a legfontosabbnak tart a presbiteri megbízatással kapcsolatban.

 • Járjon el a presbitériumi ülésekre, ahogyan azt az egyházi törvények elő is írják.
 • Rendszeresen vegyen részt az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon.
 • Vegyen részt a gyülekezeti munkákban.
 • Presbiterként legyen a gyülekezetben saját munkaterülete.
 • Mások által is elismert ember legyen.
 • Hitélete legyen példamutató.
 • Ápoljon jó kapcsolatot a gyülekezet tagjaival.
 • Legyen összekötő kapocs a lelkész és a gyülekezet között.
 • Segítse a rászorulókat.
 • Békességre törekvő ember legyen.
 • Magánélete legyen példamutatóan rendezett.
 • Gyülekezeti tevékenysége legyen ösztönző a gyülekezeti tagok felé.
 • Viseljen felelős gondot a gyülekezet anyagi életére.
 • Ismerje egyházunk törvényeit.
 • A kérdőív alján a gyülekezeti tag megoszthatta a gyülekezettel további saját gondolatait, javaslatait.