6. Gyülekezeti kérdőív ismertetése

Tennivaló

A választási bizottság egy április havi az istentiszteleten ismerteti a gyülekezettel a presbiterekre vonatkozó gyülekezeti kérdőívet.

Az április havi istentiszteleteket követően a gyülekezet választó tagjainak lehetőségük nyílik arra, hogy – az ív átvételét aláírásukkal igazolva – személyesen átvegyenek személyenként egy, a gyülekezet pecsétjével hitelesített kérdőívet.

Időpont

2023. április 2-30.

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

A gyülekezeti kérdőívet Kupás Klárától, a Választási Bizottság tagjától lehetett átvenni.