Advent IV. vasárnapja (Rorate)

0
440
views

Nevét a latin nyelvű introitusa után kapta, amelyben a Ézsaiás próféta szavai hangoznak fel.

„Roráte caéli désuper….”
„Egek, harmatozzatok a magasból…”

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Ne haragudj ránk, Urunk,
és ne emlékezzél többé gonoszságunkra;
íme, elhagyatottá lőn a Szentnek városa, pusztasággá Sion,
és árván maradt Jeruzsálem,
a Te szentségednek és dicsőségednek lakóháza,
ahol atyáink Téged dicsőítettek.

Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk,
s mint falevelek, földre hulltunk.
Íme, gonoszságaink, mint a szélvész elsodornak minket;
elrejted előlünk arcodat,
és önnön gonoszságunk markába adtál minket.

Lásd meg, Urunk, a Te népednek sanyarúságát,
és küldd el az Eljövendőt.
Küldd el a Bárányt, a földkerekség Urát,
küldd el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez,
hogy elvegye rólunk fogságunk igáját.

Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem,
hamar eljő üdvösséged!
Miért merülsz a gyászba, miért fog el ismét a fájdalom?
Ne félj már, megmentelek téged,
mivel én vagyok a te Urad és Istened,
Izrael Szentje, a te Megváltód.