Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban – 2020. május 20.

0
625
views

Kedves Gyülekezeti tagok!

Örömmel hirdetjük, hogy a kormányzati és egyházi előírások és ajánlások figyelembevételével 2020. május 24-én újra a templomban tartunk közösségi Istentiszteletet.

Az Istentiszteletek biztonságos újraindításához azonban számos szabályt be kell tartanunk, melyeket a kormányzati és egyházi rendeletek nyomán fogalmazott meg és fogadott el a presbitérium.

Biztonsági szabályok az Istentiszteletek újraindításához

1. Kérjük azokat, akik a hőemelkedés, láz, nátha, légúti betegségek akár legenyhébb tüneteit tapasztalják magukon, vagy a velük egy háztartásban élők közül beteg valaki, hogy az érintettség ideéig ne vegyenek részt az Istentiszteleten, maradjanak otthonaikban!

2. A 65 év feletti, veszélyeztetett gyülekezeti tagokat kérjük, hogy még ne vegyenek részt a közösségi Istentiszteleten. Számukra az online közvetített Istentisztelet otthoni megtekintését javasoljuk.

3. A kormányzati előírásnak megfelelően az Istentiszteleten résztvevőknek kötelező a maszk használata, kivéve a szolgálattevőknek a szolgálatvégzés idejére. A maszkot mindenkinek magának kell biztosítani önmaga számra. A maszkot a templomtérben tartózkodás alatt (Istentisztelet előtt és után is) végig hordani kell!

4. Érkezéskor mindenkinek a kezét fertőtleníteni kell a főbejáratnál elhelyezett készülék segítségével. A mosdókban is biztosítjuk
a kézmosás, fertőtlenítés lehetőségét.

5. Az ülésrend a házigazda/presbiter útmutatása alapján történik: megérkezés, kézfertőtlenítés után csak az általuk kijelölt helyre üljünk le. A nem egy családhoz tartozók között a másfél-két méter távolságtartás a templomban tartózkodás teljes ideje alatt betartandó. A családok együtt ülnek, tőlük a megszabott távolságra a többi család/személy.

6. Előírás, hogy az ablakoknak (bukóra) nyitva kell lennie, valamint az ajtóknak is. A konyha és körbevevő termek által szellőzést biztosítunk.

7. A templom termeinek és tárgyainak takarítását, fertőtlenítését folyamatosan biztosítjuk.

8. Egyházunk a közös éneklés korlátozását kérte: azt tanácsolják, hogy maximum két ének legyen egy-két versszakkal. Ennek következtében a kezdő és záró éneket énekeljük közösen (alatta is kötelező a maszk viselése), a többi éneket a gyülekezet hallgatja, a kántor és a lelkész énekel.

9. Liturgiás lap most nem készül, vetítésen keresztül követhető az Istentisztelet.

10. Az úrvacsora rendje:
  • Egyenként járulhatunk a kihelyezett asztalhoz, hogy magunkhoz vegyük a kenyeret, majd a bort.
  • A bor vétele mindenki számára külön kis kehelyből történik.
  • A kenyér felszeletelve, egyénként kis süteményes papírra lesz elhelyezve, így vehetjük magunkhoz.
A következő Úrvacsorára Pünkösdkor kerül sor, majd ezt követően havonta egyszer.

11. Az adakozás nem történhet szokott módon, a persely körbeadásával. Mind a két kijáratnál el lesz helyezve egy-egy persely, az  Istentisztelet végén lehet az adakozási szolgálatot elvégezni.

12. Az Istentisztelet végén sem lehet „tömörülés” a templomtérben. A kivonulásnak is sorrendje van, amit a lelkipásztor az áldás előtt közöl, ehhez mindkét kijáratot igénybe kell venni.

13. Az Istentisztelet végén a beszélgetések a kellő távolság (másfél-két méter) megtartása mellett, a templom előtti téren és a templom udvarán történjenek meg, kerülve a belső terek használatát.

14. Az üdvözlés, elköszönés alkalmával, de a személyes beszélgetés során is a testi kontaktus formáit mindenkinek mellőznie kell!

15. A gyermek Istentiszteletek megtartására most még nem kerül sor. A babamegőrző szoba csak kiemelkedő szükség esetén használható, valamint egyszerre csak egyetlen család tartózkodhat benne.

16. Minden hétköznapi alkalom a nyári szünetig az internetes térben, a Zoom rendszeren keresztül lesz megtartva.

17. Keresztelő 2020. augusztus 1-ig csak a szülők és keresztszülők részvételével tartható.

18. Az esküvőkre az Istentiszteletekre vonatkozó szabályok érvényesek. Jelenlegi meglátásunk szerint maximum 60-70 fő tud részt venni egy esküvőn. (Templomunkban a soron következő első esküvő 2020. augusztus 1-én lesz.)