2. Választás helye, ideje, módja; Választási Bizottság

Tennivaló

Választás helye, ideje, módja

A presbitérium határozatot hoz a választás helyéről, kitűzött időpontjáról (esetlegesen a részközgyűlés lebonyolításának részletes szabályairól), és meghatározza, hogy a szavazás módja egyéni listás vagy kötött listás lesz-e (Vtv. 23. §).

Választási Bizottság

A presbitérium (presbitériumi határozatba foglaltan) az egyházi választási szabályokról szóló törvény előírásai szerint egyházközségi választási bizottságot választ,

  • amely bizottság a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok közül választott minimum 3, maximum 7 tagból áll,
  • beleértve a lelkipásztort is.

Időpont

Választó közgyűlést megelőző legalább 30 nappal (Vtv. 18. § (1) bek.), de ajánlott legkésőbb 2023. január végéig.

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

A presbitérium döntése alapján a választás helye az Újpalotai Református Templom, kitűzött időpontja 2023. október 29., a szavazás módja pedig egyéni listás. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet választó tagjai nem csak annyi jelöltre szavazhatnak, ahány fős a presbitérium lesz, hanem többre is. A presbitériumba be nem választott, de a presbiterek után a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek a pórpresbiterek.

A presbitérium egyházközségi Választási Bizottságot választott, melynek tagjai:

  • Berke-Viczencz Tímea
  • Kupás Klára,
  • Illés Károly,
  • Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna,
  • Závodi Emese,
  • Fogarasi Gábor.