Házigazda szolgálat

Az istentiszteleti házigazdaszolgálat szolgálattevői rendjét féléves beosztással készítjük el. Ha valaki előre látja, vagy időközben kiderül, hogy az időpont nem jó neki, akkor jelzi szolgálati beosztást végző személy felé és közösen keresnek helyettesítőt.

A házigazda délelőtt 9 órára érkezik meg.

Szolgálata az istentisztelet előtt:
1, A lelkipásztorok által elkészített liturgiás lapok meghajtogatása, kiosztása.
2, A terem székeinek az elrendezése.
3, A terem szellőztetése, a téli időszakban a fűtés felerősítése, nem csak a nagy teremben, hanem a gyermekalkalom szobájában is.
4, A terem és az úrasztala feldíszítése (terítők, vázák stb.) a lelkipásztorokkal együtt. Az úrvacsorai megterítést azonban a lelkészek végzik.
5, A szintetizátor és asztalának előkészítése.
6, Ha szükséges az énekeskönyvek előkészítése (ez nagy ritkán).
7, Az iratterjesztés asztalának kipakolása, rendezése.
8, Virág hozatala, ha szükséges. Ezt a lelkésszel egyezteti, mert időnként mások is hoznak virágot.

Mindezeket a munkákat a szintén 9 óra környékén megérkezett lelkészekkel együtt végzi.

Miután az előkészületek megtörténtek, fogadja a gyülekezeti tagokat, figyel arra, hogy mindenkinek legyen liturgiás lapja. Különösen, ha új ember érkezett, vagy ha gyászolók, vagy keresztelőre érkezett családok vannak.

Az istentisztelet alatt:

1, Ügyel a rendre, ha bármilyen zavaró tényező lenne (pl. betévedt hangoskodó), akkor elsőként intézkedik.
2, Ügyel arra, hogy mindenkinek legyen helye, ha sokan vannak az istentiszteleten – főleg ünnepekkor – akkor segíti azokat, akik később érkeztek, hogy az üres helyekre eljussanak. Különösen ügyel arra, hogy az újonnan érkezettek otthon érezzék magukat.
3, Az adakozás összegyűjtésében segédkezik. Vagyis az egyik perselyt körbe viszi.

Istentisztelet után:

1, Más segítőkkel együtt elpakol. Az asztal terítőket, iratterjesztést anyagait rendezetten a szekrénybe teszi. A szintetizátort elpakolja.
2, Ha észleli, hogy valamelyik terítő sérült, vagy bekoszolódott, akkor összegyűjti és a lelkészeknek átadja.
3, A perselyeket és iratterjesztés perselyének tartalmát átadja a gyülekezeti pénztárosnak.

Ügyel arra, hogy rendezetten hagyjuk el az istentisztelet helységeit.

Ez a szolgálat és annak rendezettsége nagyon fontos, hiszen azt készítjük vele elő, hogy az igehirdetése és a szentségek kiszolgáltatása, vétel rendezetten menjen végbe.