Húsvéti koncert (2016)

A 2016-os húsvéti koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

Áldjad lelkem Őt

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

A nap felkelt, itt egy új nap hajnal,
Sok titkot rejt a holnapom,
Ami volt és lesz, egy-egy alkalom csak újra
Mindenért szent nevedet áldanom.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

Irgalmas és kegyelmes Isten,
Türelme hosszú, szerelme nagy,
Haragja késik, de ajándéka vár ránk:
Tízezer apró csoda minden nap.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

De lesz egy nap, mikor a test elfárad,
S mi porból lett, az porba tér,
De ez a dal még ott sem ér majd véget,
Mert örök dicsőségben zengem én.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

Mindig áldom az Úr nevét,
Örökké áldom az Úr nevét!

Mily gyönyörűség, íme lásd

Mily gyönyörűség, íme lásd,
Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak.
Ott van az áldás, hiszed-é?
Csak oda küld a mi Urunk pengő citerákat.
Na-na-na-na…

Drága olaj, mely lefolyik
A hajadon, le a köntös prémes pereméig.
Vagy, ha Sionnak tetején
Megül a Hermon harmatja s csillog Ninivéig.
Na-na-na-na…

Ez sem olyan jó s gyönyörű
Mint mikor az atyafiak együtt muzsikálnak.
Itt van az áldás, hiszed-é?
Csak oda küld a mi Urunk pengő citerákat.
Na-na-na-na…

Ne félj

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a hangod oly gyenge, oly idegen.
A választ már érted, mert érint szelíden.

Ne félj, ha a csendben még hallgatsz, de érzed,
Hogy Ő töri össze a szíveden a kérget,
Ne félj, ha a lélek átmossa a szívedet,
Mert Jézus szól benned, az élő szeretet.

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a lélek oly titkos, oly idegen.
Már érzed, hogy szólít, mert érint szelíden.

Szunnyad a tűz

Szunnyad a tűz, kihunyt a fény,
Vagy pislákol még szívem mélyén?
Krisztusom, jöjj, a mennyei láng
Ragyogjon fel tiszta fénnyel!

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!

Végtelen éj boríthat el,
Krisztusra nézz, ó, én lelkem!
Kérd újra Őt, kiáltsd nevét:
Krisztusom, jöjj, te élj bennem!

//: Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess :// tovább!

Szentlelked járjon át, szükségem van Terád,
élj bennem, így formálj át, élj bennem!
//: Szentlelked járjon át, szükségem van Terád
Teljesen formálj át, élj bennem! :// 2x

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess tovább!

Itt van az a hely

Eljöttél hát, örülök neked,
Találkozás, egy csepp szeretet,
Eljöttem én is, leülök veled,
De látnom kell: itt van az a hely?!

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel,
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.

Nézd meg a szívem! Ez itt nem szokás,
Súlyos és kemény, egy kő ez, nem vitás.
Úgy lehetnek a kövekből fiak,
Ha Jézus szól: add meg magad!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.

Itt van az a hely!

Hát lásd Ő jön

Most Illés napjait éljük
És hirdetjük az Úr szavát.
Ma Mózes szolgád napja virradt újra,
És igazságod végre helyreáll.
Bár e nap próbákkal terhelt,
Éhség van, sötét és harc.
De hangunk kiáltja a pusztákon át:
„Készítsétek el az Úr útját!”

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön,
Ragyog mint a nap,
Ha a kürtök hangja szól.
Dicsérd Őt, az ünnep éve van,
Sionról jön el a Megváltó.

Ezékiel napjait éljük,
A száraz csontra ismét hús kerül.
Ma Dávid szolgád napját látjuk újra,
A dicséretnek új templom épül.
Új aratás napja jött el,
A mezők már fehérlenek.
És mi, mint a szőlőskert munkásai,
Az Úr Igéjét így hirdetjük ki:

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön,
Ragyog mint a nap,
Ha a kürtök hangja szól.
Dicsérd Őt, az ünnep éve van,
Sionról jön el a Megváltó.

//: Nincs senki Hozzá méltó! ://

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön,
Ragyog mint a nap,
Ha a kürtök hangja szól.
Dicsérd Őt, az ünnep éve van,
Sionról jön el a Megváltó.

Jönnék, de eltévedtem

Ha a hajnal szárnyaival menekülnék reménytelen,
Fenn a csillag-ég tetején az éjben Te ott leszel velem.
Hova fussak Lelked elől, hova rejtőzzem el?
Hova fussak Lelked elől?

Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz!
Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz fel!

A sötétség rejtsen el, örök álom-homály,
Ám a sűrű éj nem elég sötét, Lelked ott is rám talál.
Hova fussak Lelked elől, hova rejtőzzem el?
Hova fussak Lelked elől?

Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz!
Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz fel!

Elöl és hátul körülölelsz, fölöttem tartod kezedet.
Csodálatos ez a tudás nekem,
felfoghatatlan, hogy így szeretsz!
Hova menjek Lelked elől, orcád elől hová fussak?
Hova menjek Lelked elől?

Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz!
Jönnék, de eltévedtem, sírnék, de holttá lettem,
Élnék, ha élnél bennem. Jöjj, Uram, ébressz fel!

Mindnyájan eltévedtünk

Mindnyájan eltévedtünk,
saját utunkra tértünk,
De az Úr bűneink őrá veté.
Megsebesítetett vétkeinkért,
megrontatott a bűneinkért,
Az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

A hamisságot nem ismerte,
az álnokságot nem beszélte,
Alázatos néma bárány volt Ő.
A bűnösökért imádkozott,
a bűnösök közé számláltatott,
Bűneinket eltörölte Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Sebeinket hordozó,
fájdalmainkat gyógyító,
Megváltó áldozat volt Ő.
Utált és elhagyott,
megvert és kínozott,
Fájdalmak férfija volt Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Aki megbocsájtja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
Aki megváltja koporsótól életedet,
irgalmassággal koronáz meg téged.

Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
nem fizet nékünk álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől,
oly nagy a kegyelme az Őt félők iránt.

Amilyen távol van napnyugattól napkelet,
olyan messze veti el tőlünk vétkeinket.
Mert amilyen könyörülő az Atya,
oly könyörülő az Úr az Őt félők iránt.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Elindult most az áldozat

Elindult most az áldozat,
örökké tartó a pillanat,
kegyetlenül megtörte az út,
összevert arcán lázrózsa gyúlt.

Keresztet vitt, hogy felfeszítsék,
vérző testtel cipelte terhét,
hogy egyszer majd én is így vigyem,
ha vállamra teszik keresztem!

Háromszor zuhant az út porába,
mégis felért a hegy csúcsára,
fölkelt, hogy megmutassa nekem,
nincs még elveszve az életem!

Agyába tépett a fájdalom,
mégsem mondta, hogy „Nem vállalom!”,
értem is meghalt a kereszten,
Uram, Uram, irgalmazz nekem!

Hogy mondjam el

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Hogy értem álltál némán a vádlóid előtt,
Hogy értem hagytad, hogy gyalázzanak,
Hogy értem vitted roskadozva a szégyen keresztjét,
S mert szerettél: odaadtad önmagad.

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Hogy értem volt a kétely, s a szörnyű szenvedés,
Csak ennyit mondtál: Elvégeztetett!
S hogy értem volt a győzelem a sír, a halál felett,
S mert szerettél: elhoztad az életet.

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Jézus, Messiás

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága.
Izrael reménysége, ama fényes hajnali csillag.

És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

Ki olyan mint Ő

Ki olyan mint Ő, a megölt bárány ott Isten jobbján
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak a Nagy Királynak.

Szívből imádd, ó, a napfelkeltétől míg rád borul az éjjel
Szívből imádd, minden nemzet minden nyelv,
minden angyal, minden szent áldd Őt

Ki olyan mint Ő, a győztes oroszlán, ott Isten trónján
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak a Nagy Királynak

//: Szívből imádd, ó, a napfelkeltétől míg rád borul az éjjel
Szívből imádd, minden nemzet minden nyelv,
minden angyal, minden szent : // áldd Őt

Menny és föld vigadjon

Menny és föld vigadjon,
Néki hálát adjon
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Őt küldte Istenünk,
hogy mi el ne vesszünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Bűneinknek ára
ártatlan halála
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Ahogy meg volt írva
nem maradt a sírban
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Halál legyőzője,
légy szívünk őrzője
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Lelked lakjon bennünk,
hogy mi is győzhessünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Hadd hirdessük bátran
az egész világnak
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Felvirradt áldott, szép napunk

Felvirradt áldott, szép napunk,
Ma teljes szívvel vígadunk,
Ma győz a Krisztus, és ha int,
Rab lesz sok ellensége mind.
Halleluja!

Az ősi kígyót, bűnt, halált,
Kínt, poklot, szenvedés jaját
Legyőzte Jézus, Mesterünk,
Ki most feltámadott nekünk.
Halleluja!

Az élet győz, a mord halál
A prédát visszaadta már,
Nagy úrságának vége lett,
Krisztus hozott új életet.
Halleluja!

A nap s a föld s minden mi él,
Ma bút örömmel felcserél,
Mert a világnak zsarnoka
Nem kelhet többé fel soha.
Halleluja!

Mi is éljünk vigadva hát,
Daloljunk szép halleluját,
Hadd zengje Krisztust énekünk,
Ki sírból feltámadt nekünk!
Halleluja!

Örvendjetek

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Békét akar, nem zord ítéletet.
Örvendjetek, örvendjetek!
Jézus az Isten Fia, eljött értetek.
Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek.
Halljátok meg a jó hírt, emberek!

Örvendjetek, Jézus feltámadott:
Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered.
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó.
Országa, szent uralma örökkévaló.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Méltó a Bárány

Nézz fel, nézd az Isten szent Fiát,
a mennynek és a földnek Urát,
Ő Jézus, Ő az élet, Ő az út, az igazság.

Hát nézz Rá, érted adta önmagát,
hogy élhess, érted halt kínhalált,
Ő Jézus, Néki hódolj, Őt szeresd,
csak Őt imádd!

Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen,
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen.
Övé az áldás, a dicséret,
Övé a hatalom, a tisztelet.

Hát nézz Rá, nézd a feltámadt Urat,
a mennybe nekünk Ő nyitott utat,
Ő Jézus, Ő a Bárány,
bűnömért szent áldozat.

//: Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen,
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen.
Övé az áldás, a dicséret,
Övé a hatalom, a tisztelet. :// 3x

Virágvasárnap délután a Missziói Központban az Újpalotai Forrás Zenekar adott húsvéti koncertet.