Karácsonyi koncert (2019)

 

A 2019-es karácsonyi koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők, illetve néhány videó a koncert dalaiból. Emellett a XVI. kerületi televízió jóvoltából a teljes koncert megtekinthető, a link szintén az oldal alján található.

 

Handel: Sarabande (orgona szóló)

Krisztus, ki vagy nap és világ

Krisztus, ki vagy nap és világ,
Minket sötétségben ne hagyj!
Igaz világosság te vagy,
Kárhozatra mennünk ne hagyj!

Téged kérünk, szent Úr Isten:
Oltalmazz minket ez éjen;
Nyugodalmunk benned légyen,
A mi lelkünk el ne vesszen!

Emlékezzél meg mirólunk:
Jól tudod, mily gyarlók vagyunk;
Kiket megváltál véreddel:
Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!

A sötétség szűnni kezd már

A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk
Véget ér a gyász a sóhajtás.

Ahol az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul
Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad
A halálból élet támad
A gonosznak híre sem marad.

Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból
S fölragyog majd néked a Krisztus.

Várj ember szíve készen

Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr,
Ki üdvösséged lészen, szent, győztes harcosul.
Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok,
Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő. 

Jól készítsétek útát, a vendég már közel.
Mi néki gyűlölt, útált, azt mind vessétek el.
A völgyből domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. 

Az Úr elé ha tárod a szív alázatát.
Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld.
A testi gőg: halál, de bűnödet ha bánod
Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.

Lágyan hullik a hó

Lágyan hullik a hó,
némán nyugszik a tó,
hópehely az utakon,
Jézus jön, örülj nagyon!

Szíved felmelegül,
búja, gondja elül,
életed terhe se nyom,
Jézus jön, örülj nagyon!

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

Veni, veni Emmanuel,
Captivum solve Israel,
Qui gemit in exilio
Privatus Dei Filio.
Gaude, gaude! Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
Csak téged áhít Izráel.
És hozzád sóhajt úntalan,
Mert Isten híján hontalan.
Örvendj, örvend, ó Izráel,
Mert eljön Ő, Immánuel.

Eljött hozzám

Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
Felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, magát megalázva,
Bűneimért szenvedett.

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát.

//: Sosem fogom megtudni azt,
milyen nagy volt az áldozat. ://

//: Hívd segítségül nevét
és megmenekülsz! ://

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát.

Jézus életem, erőm, békém

Jézus életem, erőm, békém.
Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

A szívem örül, jön az Úr

A szívem örül, jön az Úr,
jön az Úr, közel van már,
És Ő az én menedékem,
az én menedékem.

Jer, mindnyájan örüljünk

Jer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vígadjunk,
mert született Úr Jézus nekünk!
Kit az Atya Úr Isten könyörülvén emberen,
elbocsáta teljes időben.

Elhagyá gazdagságát, véghetetlen országát,
hogy érettünk adja önmagát.
Jer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vígadjunk,
mert született Úr Jézus nekünk!

Jöjjetek Krisztust dicsérni

Jöjjetek Krisztust dicsérni,
bízó szívvel hozzá térni,
énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jöjjetek.

Küldte Őt az Úr kegyelme
Öröklétre, győzelemre,
hogy szívünket felemelje
boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket,
nagy jósága ránk tekintett,
s ördög csalta bús szívünket
menny-magasból látni jött.

Áldott óra, boldog óra,
nagy hitünknek meghozója,
ajkunk zengő hálaszóra
nyílik édes Jézusunk.

Jászol-ölben drága Gyermek,
ég felé vigyen kegyelmed,
hol dicsérve énekelnek
édes hangú angyalok.

Ne féljetek

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek,
Mely a világ öröme lesz.
Született néktek Betlehemben
A megtartó Úr Jézus.
 
//: Dicsőség a mennyekben, békesség a Földön! ://

Az Ige testté lett, eljött közénk,
Hogy elhozza a megváltást.
Mert Isten úgy szerette e világot,
Hogy elküldte az Ő Fiát.
 
//: Dicsőség a mennyekben, békesség a Földön! ://

Ne félj, ne félj

Ne félj, ne félj,
mert megváltottalak,
Ne félj, ne félj,
mert neveden hívtalak,
Ne félj, ne félj,
mert megváltottalak,
az enyém vagy,
az enyém vagy!
 
Ne félj, ha tűzben jársz, ne félj,
A gúny és szenvedés helyén,
Ne félj, ha elborít az ár
Békét a lelked nem talál,
Ne félj, mert el nem hagylak én,
Karomban hordozlak, ne félj!
Ne félj, ha rád borul az éj,
Ne félj, ne félj, ne félj!

Ki az, kit csöndes áhítattal

Ki az, kit csöndes áhítattal
Mária bepólyált,
Ne mondd, hogy még nem ismered
a Földnek Megváltóját!
Halld, angyalének zengi:
Jézus Krisztus földre szállt,
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor,
kínálj néki szállást!

Ha nagy király, miként lehet,
hogy ágya durva jászol,
És fényes csillogás helyett
csak egy kis mécs világol?
Elhagyta ő az égi trónt,
s a mennyben mindenét,
Szent szíve úgy szeret,
lehozta ő a békét.

Más kincset adni nem tudunk,
kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk,
míg Betlehembe érünk.
Jöjj vélünk Földnek minden
népe, ő az új király,
Higgy benne és megosztja
véled szent országát.

Paradicsom mezejében

Paradicsom mezejében
Aranyszőnyeg leterítve,
Azon vagyon rengő bölcső,
Abban fekszik az Úrjézus.

Jobb kezében aranyalma,
Bal kezében aranyvessző,
Megzúgítá a vesszőit,
Zúg az erdő, cseng a mező.

Én nem láttam szebb termőfát,
Mint a Jézus keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szentlélekkel gyümölcsözik.

Az ünnep előtt zeng a dal

Az ünnep előtt zeng a dal,
Mely vidám útra hív hamar.
Ma minden falu szép ünnepre vár
És fényben áll a szemhatár.
Áldunk Téged, drága gyermek,
Hallgasd énekünk!
 
Az angyal kiált, zeng az éj:
Most örülj, vígadj és remélj!
A jászol rejti drága Krisztusunk,
Ki Megváltónk és hű Urunk.
Áldunk Téged, drága gyermek,
Hallgasd énekünk!

Az Isten óvjon mindenkit (God Rest Ye Merry, Gentlemen)

Az Isten óvjon mindenkit,
Nincs bánat, nincs viszály.
Karácsony napján földre jött
A megváltó király.
A rossz lélektől oltalmaz,
Az Úrhoz visszavár,
Ó, hálával örvend a szív,
Örül a szív,
Ó, hálával örvend a szív.

Ó, áldott kisded születik
Tebenned, Betlehem
Ezen az áldott reggelen
Jászolban elpihen,
Az édesanyja, Mária,
Fogadta szívesen,
Ó, hálával örvend a szív,
Örül a szív,
Ó, hálával örvend a szív.

Ma égi angyalt küld nekünk,
A jó mennybéli Úr,
A boldog hírnek hallatán
Sok pásztor felvidul,
Hisz Betlehemben újszülött
A mennyei Fiú.
Ó, hálával örvend a szív,
Örül a szív,
Ó, hálával örvend a szív.

Az angyal szól: ne féljetek,
Nem éget semmi tűz,
Ma megváltónk a földre szállt,
Megszülte tiszta Szűz,
Ő megment minket, higgyetek,
Száz ördögöt elűz.
Ó, hálával örvend a szív,
Örül a szív,
Ó, hálával örvend a szív.

Hát zengjen hálaénekünk,
Ma összegyűjt az Úr,
Öleljük egymást szívesen,
Testvérként, igazul.
Ha szent Karácsony felragyog,
Mindenre fénye hull.
Ó, hálával örvend a szív,
Örül a szív,
Ó, hálával örvend a szív.

Mária altatója

Jó estét, jó estét, Ég s Föld fia,
Te vagy a Jézuska, ő Mária,
Bátyád aranyos Nap sugara,
Húgocskád ezüstös Hold sugara.

Csicsíja, baba, csicsíja, baba,
Ne sírj, Máriánál van vacsora!
Tejet iszik az Isten fia,
Édes tejet iszik Isten fia.

Falu végén van egy házikócska,
Falu végén van egy házikócska,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,

A lábával rengengeti vala,
A lábával rengengeti vala,
A szájával fújdogolja vala,
A szájával fújdogolja vala:

Aludj, aludj, Istennek báránya,
Aludj, aludj, Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra,
Szerelemből jöttél a világra.

Keres már a katona, hogy elvezet,
Keres már a gazdag, hogy kinevet,
Keres a halál, hogy megszeret,
Keres már a halál, hogy megszeret.

Zöldellik ágacska – a keresztfád,
Ébred a magocska – töviskoronád,
Szeretne mégis ez a világ,
Szerethetne mégis ez a világ.

Falu végén van egy házikócska,
Falu végén van egy házikócska,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,

A lábával rengengeti vala,
A lábával rengengeti vala,
A szájával fújdogolja vala,
A szájával fújdogolja vala:

Aludj, aludj, Istennek báránya,
Aludj, aludj, Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra,
Szerelemből jöttél a világra.

Néhány énekről videó is készült:

Teljes koncert: