Coram Deo kórus

Coram Deo a neve a kórusnak, mert hogy Isten előtt, az ő tekintetétől vigyázva kezdi meg munkáját kórusunk. Az énekesek a Benkő Iskola volt és jelenlegi diákjai, tanárai és az iskolát támogató gyülekezetek énekes tagjai, hiszem nem csak kórustagok, de egymásra figyelve, közösségben élő lelki testvérekké is válhatnak. Kórusunk vegyeskar, a férfiak létszáma még alacsony, ezért bátorítjuk őket, segítsék munkánkat, s ha a hangjuk még nem cseng tökéletesen, itt a lehetőség, hogy a kórusban csiszolják énektechnikájukat. Repertoárunkat a klasszikus kórusművektől a modern lelki énekekig sokszínűen állítjuk össze, hogy minél több meghívásnak tehessünk eleget.

2011. október 30-án a Gyülekezeti hét záró alkalma volt az Újpalotai Református Missziói Egyházközség Forrás Zenekara és a Coram Deo kórus közös koncertje. Ezen koncert élő hangfelvételeiből tölthető le néhány szám MP3 formátumban, a dal címére kattintva.

Adj új erőt

//: Adj új erőt, adj új éneket,
Lelkedből fakadó, élő üzenetet!
Embereket hozzád vonzó, áldó szeretetet,
Add Lelkedet, Szentlelkedet! ://

Mutasd meg, Uram, hogy miért és mit teszek,
Hogy nap nap után mennyit ér, mire szórom a perceket.
Vizsgálj meg, Uram, hogy mire gondolok,
Hogy a szívem mélyén milyen bűnt, milyen titkokat hordozok!

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Békét akar, nem zord ítéletet.
Örvendjetek, örvendjetek!
Jézus az Isten Fia, eljött értetek.
Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Örvendjetek, Jézus feltámadott:
Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered.
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó.
Országa, szent uralma örökkévaló.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Rejts most el

Rejts most el a szárnyad alá,
Erős kézzel takarj be engem.

Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél.

Csak Istenben bízz én lelkem,
Mert Ő él, nagyobb mindennél.

//: Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél. ://

Legyen a Tied

//: A szívem csendben Terád vár,
Halljam a hangod, lássam a fényed.
A szívem csendben Terád vár,
Üres nagyon – de legyen a Tied! ://

Sötétben, homályban éltem,
Nem tudtam, meddig és miért vezet út,
Miért vívok mindig új háborút?!

Álmodtam szerelmet, szépet,
De kinek adjam kiégett életemet?
Legyen a Tied, Uram,
Legyen az otthonod a szívem,
Legyen a Tied!

//: A szívem csendben Terád vár,
Halljam a hangod, lássam a fényed.
A szívem csendben Terád vár,
Üres nagyon – de legyen a Tied! ://

Megértő barátra vágytam,
De nem dobtam kenyeret a kövek helyett,
Keresztre az én kezem szegezett.

Átfestett poklokra szálltam,
De kinek nyújtsam sebzett karjaimat?
Legyen a Tied, Uram,
Legyen az otthonod a szívem,
Legyen a Tied!

A szívem csendben Terád vár,
Halljam a hangod, lássam a fényed.
A szívem csendben Terád vár,
Üres nagyon – de legyen a Tied!

Mi Atyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg akaratod.

A mi mindennapi kenyerünket
Add meg nékünk a Te Igédből,
Bocsásd meg a vétkeinket,
Miképpen mi is egymásnak.

És ne vígy minket a kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól,
Mert Tiéd az ország, és a hatalom,
És a dicsőség, Ámen.

Halleluja, halleluja, halleluja, Ámen!
Halleluja, halleluja, halleluja, Ámen!

Légy tűz

//: Kérlek szabadító Szeretet,
Légy bennem Úr! ://

Jöjj, légy karomra tett örök pecsét,
Pecsét a szívemen.
Mint a halál, szerelmed oly erős,
Szenvedélyed mély, akár a sír.
Kerek tenger nem olthatja el.

Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Légy bennem folyton izzó láng.
Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Amíg egybeolvadnánk.

//: Kérlek szabadító Szeretet,
Légy bennem Úr! ://

Jöjj, légy karomra tett örök pecsét,
Pecsét a szívemen.
Mint a halál, szerelmed oly erős,
Szenvedélyed mély, akár a sír.
Kerek tenger nem olthatja el.

Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Légy bennem folyton izzó láng.
Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Amíg egybeolvadnánk.

//: Kérlek szabadító Szeretet,
Légy bennem Úr! ://

Mindnyájan vétkeztek

Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek,
és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.
Erőszak, gyilkosság, minden utad hazugság,
eljön az ítélet, mert nem kellett az élet.

Térjetek hozzám, hogy megtartassatok,
egész világ határai!
Mert én vagyok, én vagyok az Isten,
és nincsen más, aki meg tudna szabadítani.

Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál,
istened a világ lett, elfoglalta szívedet.
Mégis az enyém vagy, szívemen hordozlak,
soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek.

Önmagamért, csak magamért teszem,
mert szeretlek, mert szeretlek!
Meggyógyítom az álnok szíveket,
hozzám hűséges népet teremtek.

Légy bátor, készen állj! Légy erős, légy szilárd!
Ne félj, érted harcolok, és majd győzelmet adok.
Indulj hát, és ne várj! Az úton vigyázz, meg ne állj!
Vigasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket!

//: Mert vizet öntök a szomjúhozóra,
folyóvizet a szárazra.
Kiöntöm lelkemet a te magodra,
áldást árasztok utódaidra. ://

Én még mit sem tudtam rólad

Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél,
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél.
A magam útját jártam mikor szelíden hívtál,
A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.

Jézus Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom,
Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom.
Jézus Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem,
Köszönöm, hogy mindennap megtart a kegyelem.

Engedd meg hogy mindig itt maradjak lábaid előtt,
Hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt.
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.

Jézus Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom,
Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom.
Jézus Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem,
Köszönöm, hogy mindennap megtart a kegyelem.