2012. július 7. (szombat, második nap)

Délelőtti áhítat: Anya-fia kapcsolat gyógyulása
(Lukács evangéliuma 7, 11-17.)

Fogarasi Gábor
Jóna-Benedek Aliz

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
A szeretet fája a családi élet kellős közepén álljon
és növekedjék, mint az élet fája az Édenben.

46. Zsoltár 2-6.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Ó örök világosság, amely minden teremtett fénynél szebben tündökölsz,
hatolj belém villámoddal, járd be ragyogva szívemnek minden rejtekét!
Hozz tisztulást, örömet, fényt és életet lelkembe, annak minden
tehetségébe, hogy ujjongó örömben egészen a tiéd legyek.
Ó mikor is jön el az a boldog és kívánatos óra, amelyben egészen
betöltesz majd jelenléteddel, és mindenben mindenem leszel.

Szombat délelőtti tanítás, Aliz (Anya-fia kapcsolat gyógyulása)

Szombat délelőtti tanítás, Gábor (Anya-fia kapcsolat gyógyulása)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Jertek, örvendjünk mindnyájan

Jertek, örvendjünk mindnyájan
Az Úrban, mi kősziklánkban!
Vigadozzunk szép énekekkel,
Menjünk színe eleiben,
És magasztaljuk kegyesen
Örvendetes dicséretekkel!

Mert hatalmas az Úr Isten,
És nagy király mindeneken,
Ő a fejedelmeknek ura.
Ez egész földnek mélységét
És a hegyeknek tetejét
Hatalmas kezébe foglalja.

Jézus a mi oltalmunk

Jézus a mi oltalmunk, erősségünk,
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.
Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk,
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk.

Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik,
De egy Kőszikla örökké áll.
Tajtékzik a tenger, gyilkol a sok fegyver,
Nékünk mégsem árt a halál.

Jézus a mi oltalmunk…

Eladó már minden, örömöd mégsincsen,
Ha ez a forrás nem árad rád.
Ő az, aki ingyen, od’adott már mindent,
Értünk áldozva Önmagát.

Jézus a mi oltalmunk…

Fogták, elítélték és megfeszítették,
Isten fiát mi helyettünk.
Nincs már ítélet, vád sohasem érhet,
Vére eltöröl minden bűnt.

Jézus a mi oltalmunk…

 

Esti áhítat: Apa-leány kapcsolat gyógyulása
(Lukács evangéliuma 8, 40-42 és 49-56.)

Fogarasi Gábor
Jóna-Benedek Aliz

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
Buzgó kitartással a csiga bejutott Nóé bárkájába,
és amikor bent volt, éppúgy megmenekült,
mint az agár, aki gyorsan futott be.

61. Zsoltár 2-6.
Uram, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Amikor Jézus velünk van, minden jól megy,
és semmi sem látszik nehéznek.
Amikor pedig Jézus nincs velünk, minden nagyon nehéz.
Mikor Jézus elnémul bennünk, semmit sem ér a külső vigasztalás.
Ha pedig Jézus csak egy szót is szól, nagy vigasztalást szerez.

Szombat esti tanítás, Aliz (Apa-leány kapcsolat gyógyulása)

Szombat esti tanítás, Gábor (Apa-leány kapcsolat gyógyulása)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Bocsásd meg, Úr Isten

Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
Töröld el rútságát, minden álnokságát,
Könnyebbítsd lelkem terhét.

Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben;
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett,
Akar esni kétségben.

Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,
Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez,
Mert lám, hozzá fogad, csak reá hagyd magad:
Igen irgalmas Úr ez.

Menjetek be a szoros kapun

Sokan beszélnek új tanokról,
És új utat mutatnak Isten felé,
De Jézus Krisztus csak egy útról beszélt,
Mely elvisz az Úr elé.

Van egy kapu, mely szoros és keskeny,
A legtöbb ember ezt megveti,
De a keskeny úton csak azok járnak,
Kik Isten gyermekei.

//: Menjetek be a szoros kapun,
A keskeny út az életre visz,
Menjetek be a szoros kapun,
Ez az út az életre visz. ://

A saját utad egy más úton halad,
Ezt nem kerested, ez mindenkié,
Itt mindened megvan a széles úton,
De nem jutsz Isten elé.

Sok ideges ember és csaló vesz körül,
És ismersz bölcset és borszagút.
S még ha te lennél is a legjobb köztük,
Itt mindenki halálra jut.

Menjetek be a szoros kapun…

Mert tágas a kapu és széles az út,
Mely a veszedelemre, a halálra visz,
A széles ösvény a kényelmes út,
Sok ember ezt szereti.

Mert szoros a kapu és keskeny az út,
Mely a békességre, az életre visz,
Csak kevesen vannak, kik megtalálják,
S a többség nem keresi.

Menjetek be a szoros kapun…

Jézus Krisztus, Ő nem csak tanít,
De meghalt érted a keresztfán.
Ő lett a kapu az új életre,
Hogy ne járj a bűn útján.

Menjetek be a szoros kapun…