2012. július 6. (péntek, első nap)

Esti áhítat: Jézus, a kapcsolataink gyógyítója

Fogarasi Gábor

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
Erőnket a szakadatlan munkában megfeszíteni,
e világ zajos törtetésében megemésztődni
és emiatt az áhítat csendes perceit elhanyagolni annyit jelent,
mint magunkat a leggazdagabb lelki élményektől megfosztani.

25. Zsoltár 1-6.
Uram, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Keress alkalmas időt arra, hogy önmagaddal foglalkozzál,
és Isten jótéteményeit újra meg újra végiggondoljad.
Hagyd azt, ami csak a kíváncsiság fölcsigázására való, azt fontolgasd,
ami nemcsak elfoglal, hanem arra indít, hogy magadba szállj.
Ha megtartóztatnád magad a fölösleges beszédtől,
a fölösleges ide-oda mászkálástól,
a sokféle újság és morgolódás meghallgatásától;
volna elegendő és alkalmas időd arra,
hogy belemélyedj a hasznos elmélkedésekbe.

Péntek esti tanítás (Jézus, a kapcsolataink gyógyítója)

Az áhítaton elhangzott énekek közül két új ének:

Jézus Krisztus megbocsát

Jézus Krisztus megbocsát, vére töröl bűnt, hibát,
ha megvallod Őelőtte őszintén és igazán.
Hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szeretett.
Szánja, kéri szegény, bűnös szívedet.

Jézus reád olyan régen vár.
Miért nem nyílik szíveden a zár?
Mire vársz? Hisz oly rövid földi életed,
Mi lesz, ha a Kegyelmet így elveszted?!

Hogyha Jézust követed, boldog lesz az életed.
Nem bánod meg sohasem, hogy Néki adtad szívedet.
Boldogan megvallhatod, velünk együtt mondhatod:
Jézus enyém! Én meg az Övé vagyok!

Jézus reád olyan régen vár…

Imádságunk Hozzád száll, Drága Jézus, Úr, Király.
Légy itt úrrá minden szíven, teljesen és igazán.
Ó, ragadd meg Lelkeddel és soha ne engedd el,
Azt, aki még nem a Tiéd egészen!

Jézus reád olyan régen vár…

Csendes éjszaka

Csendes éjszaka, néped kérő szava,
Bizalommal fordul Tehozzád, adj Uram jó éjszakát!
Lement már a nap, Te őrzöd az álmokat,
Odafenn kigyúlnak a csillagok, Isten szeme reánk ragyog!
La, la, la, la …

Bocsásd meg a vétkeket, oldozd fel a bűnöket,
Mindenkit elérő szent kezed, tisztítja a lelkeket.
Áldd meg népedet, dicsérjük szent Neved,
Áldásod kegyelme elkísér, mindig a szívünkben él!
La, la, la, la …