2011

Az Újpalotai Református Missziói Egyházközségben 2011-ben megkereszteltek:

2011. június 12. (Pünkösd) – Bajnóczi Eszter

 

2011. július 10. – Stupek Balázs Zoltán

Stupek Zoltán és Forgó Tímea első gyermeke.
Keresztanya: Stupek Katalin

 

2011. augusztus 14. – Balogh Luca

Balogh Szilveszter és Gellért Júlia gyermeke

Luca személyes keresztelői igéi:

V. Mózes 6,4-9.
Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!

Máté evangéliuma 18, 1-5.
Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Ki a nagyobb a mennyek országában?” Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

 

2011. szeptember 18. – Varga Zsombor Norbert

 

2011. október 2. – Keresztesi Julianna Sára

Kulman Viktória és Keresztesi Béla második gyermeke

Julianna Sára személyes keresztelői igéje:

Pál levele a rómaiakhoz 6, 4-5;8.
A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.