Karácsonyi Koncert (2012)

A 2012-es karácsonyi koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten és a szeretetvendégségen készült képek is megtekinthetők.

Jöjjetek Krisztust dicsérni

Jöjjetek Krisztust dicsérni,
Bízó szívvel hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jöjjetek.
 
Bűn, pokol már búban éljen,
Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében
Már levetjük mind a bút.
 
Küldte Őt az Úr kegyelme
Öröklétre, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje
Boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket,
Nagy jósága ránk tekintett,
S ördögcsalta bús szívünket
Mennymagasból látni jött.
 
Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra Nyílik,
édes Jézusunk.

Jászol-ölben drága gyermek,
Ég felé vigyen kegyelmed,
Hol dicsérve énekelnek
Édes hangú angyalok.

Jézus, Messiás

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.
 
És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

 
Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága.
Izrael reménysége, ama fényes hajnali csillag.
 
És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel,
Csak Téged áhít Izrael.
És Hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!
 
Ó, jöjj, ó jöjj, el Napkelet,
Hogy megvigasztald árva népedet.
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!
 
Ó, jöjj, ó, jöjj el Adonaj,
Ki forgószélből szólalál,
Úgy adtál törvényt népednek.
Jöjj fenségedben, jelenj meg!
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

A sötétség szűnni kezd már

A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk
Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul
Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad
A halálból élet támad
A gonosznak híre sem marad.

Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból
S fölragyog majd néked a Krisztus.

Egy csillag (Karácsony)

Egy csillag fénylik az éjben,
Valaki megszületett.
Valaki eljött a földre,
hogy neked adjon életet.

Jászolban fekszik a gyermek,
szegényen jött el közénk.
Szegényen, nem hozott semmit.
Egyedül az Isten szeretetét!

//: Ha Jézus kérlel egyre jobban,
érzem szívem lángra lobban,
átadom életem! ://

Egy csillag fénylik az éjben,
Valaki megszületett.
Úr Jézus eljött a földre,
hogy neked adjon új életet.

Jászolban fekszik a gyermek,
szegényen jött el közénk,
de elhozta, amit úgy vártunk:
elhozta az Isten szeretetét!

Itt állok jászolod felett

Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem,
Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem,
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem,
Hogy kedves légyek néked.
 
Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél,
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél,
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.
 
Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem,
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem,
És bölcsőd, szállásod leszek,
Jövel hát, tölts el engemet
Magaddal, nagy örömmel.

Adventi hírnök

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már három gyertyaláng!
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már négy kis gyertyaláng!
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor föld és ég!
//: Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr! ://

A Világ Megváltója (Miért hogy Ő)

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,
költötte ránk szerelme kincseit,
vagy mint a pásztor elveszett után járt,
elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Júdeából származott,
hogy Betlehemben jászolágya volt,
hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
ím, így jött el Ő, a Világ Megváltója.
 
Nem érthetem, miért szenvedett némán,
békéje fénylik Golgota hegyén.
Szíve miért szakadt meg a keresztfán,
tövisből miért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
megterhelt lélek láncait leoldja.
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,
ha egy szaván a béke lesz az úr.
Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,
ha minden szívet lénye majd betölt?
De azt tudom, hogy angyalének ujjong,
megváltott lelkek hangja zengi Őt.
Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:
végre király Ő, a Világ Megváltója.

Most keljetek fel

Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap,
Mert Jézus Krisztus megszületett.
Hát jöjjetek mind, lássuk meg az Urat,
Ki békét hirdet közöttetek.
 
Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.
 
Ma dobd el a tőrt, hagyd a haragodat,
És halld a béke üzenetét!
Az Istennek szent Fia legyen Urad,
Hogy hordozd Krisztus szeretetét.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.
 
A földön az éj és a halál az úr,
De látom már a mennyei fényt.
Mert Krisztus az Úr, Ő a Szabadító,
A megtört szívnek Ő ad reményt.
 
//: Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást. ://

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek,
Mely a világ öröme lesz.
Született néktek Betlehemben
A megtartó Úr Jézus.
 
//: Dicsőség a mennyekben, békesség a Földön! ://
 
Az Ige testté lett, eljött közénk,
Hogy elhozza a megváltást.
Mert Isten úgy szerette e világot,
Hogy elküldte az Ő Fiát.
 
//: Dicsőség a mennyekben, békesség a Földön! ://

Karácsony ünnepén kegyes keresztények

Karácsony ünnepén kegyes keresztények
Zengjen, zengedezzen örvendező ének:
Áldás, békesség, alleluja!

Ki az, kit csöndes áhítattal

Ki az, kit csöndes áhítattal Mária bepólyált?
Ne mondd, hogy még nem ismered a Földnek Megváltóját!
Halld, angyal kórus zengi: Jézus Krisztus földre szállt,
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor, kínálj néki szállást!

Ha nagy király, miként lehet, hogy ágya durva jászol
És ékes csillogás helyett, csak egy kis mécs világol?
Elhagyta Ő az égi trónt s a mennyben mindenét.
Szent szíve úgy szeret, lehozta Ő a békét.

Más kincset adni nem tudunk, kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk, míg Betlehembe érünk.
//: Jöjj vélünk Földnek minden népe, Ő az új Király,
Higgy Benne és megosztja véled szent országát! :\\

Soha nem volt még

Soha nem volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk,
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár, aki íme eljött hozzánk.
A boldogság víg napja ez, úgy vártunk erre rég
Szent békét hirdet a megváltó. Akit minekünk küld az ég.

Soha nem volt még ilyen áldott éj, nem gyúl ki soha ily fény,
A legszebb tűz, a legszebb nap van a ragyogó ég ívén.
A mennyország elküldte ím az Isten egy fiát,
A béke angyala énekel. Vele dalolunk „glóriát”.

Soha nem volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk,
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár, aki íme eljött hozzánk.
A boldogság víg napja ez, úgy vártunk erre rég
Szent békét hirdet a megváltó. Akit minekünk küld az ég.

Isten arca

Felhő mögé rejtőzött el, nem láthattuk Őt,
tűzoszlop takarta arcát.
Millióan vágytak rá, hogy megérinthessék,
de túl nagy volt a távolság.
 
Isten emberré vált, hagyta,
hogy meglássuk arcát.
Ő, aki örök trónon ül,
kilépett a függöny mögül.
 
Mindenben ránk hasonlított,
de nem volt benne bűn,
bemutatta Isten Országát.
Övéi kigúnyolták, nem ismerték fel Őt,
megalázták ártatlan arcát.

Isten emberré vált, hagyta, hogy meglássuk arcát.
Ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül.
 
Szentlélek jöjj, formálj át, hogy vívhassam a hit harcát,
Jöjj és taníts, hogy mit jelent, hogy láthatom az Ő arcát.

Tegnap harangoztak

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok,
Gyémánt havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten dicséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok,
A Három királyok.

Én is mennék mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet,
Szépen igazolnám.

Isten dicséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok,
A Három királyok.

Csendes éj

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál,
szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigasz adó mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!