2012. július 9. (hétfő, negyedik nap)

Délelőtti áhítat: Apa-fia kapcsolat gyógyulása
(Márk evangéliuma 9, 14-29.)

Fogarasi Gábor
Jóna-Benedek Aliz

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
A kegyelem Isten akarata szerint akadálytalanul folyik,
ahogy a folyó vize maga
keresi meg kanyargó útját;
és ahová a kegyelem
éltető árja eljut,
ott viruló lelki élet támad.

67. Zsoltár
Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között! Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép! Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép! Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk, az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön!

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Jogos fájdalom és belső töredelem akkor ébred bennünk,
ha bűneinken és hibáinkon elmélkedünk,
amelyek olyannyira behálóznak:
hogy a mennyei dolgokról elmélkedni ritkán tudunk.
Ha többet gondolkodnál halálodon, mint a hosszú életen,
minden bizonnyal jobban igyekeznél megjavulni.
De mivel mindazt nem vesszük szívünkre,
a világ hízelgését pedig igencsak kedveljük,
azért langyosak és nagyon restek maradunk.
Gyakran kevés bennünk a lélek,
azért fakad olyan könnyen
panaszra szegény testünk.
Esedezzél hát alázatosan Istenhez,
hogy adja meg neked a töredelem lelkét:
és mondd a prófétával:
Etess engem, Uram, a könnyek
kenyerével, és add nekem mértéked szerint a könnyek italát.

Hétfő délelőtti tanítás, Aliz (Apa-fia kapcsolat gyógyulása)

Hétfő délelőtti tanítás, Gábor (Apa-fia kapcsolat gyógyulása)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Jézusom, ki árva lelkem

Jézusom, ki árva lelkem
Megváltottad véreddel,
Kárhozattól óvtál engem,
Bűnös szívem, ó, vedd el!
Add, hogy néked megháláljam.
Hogy nem hagytál a halálban,
Megmutattad: bármit adj,
Én oltalmam csak te vagy.

Jézus, benned bízva bízom,
Elpusztulnom, ó, ne hagyj!
Te, ki bűnön, poklon, síron
Egyedüli győztes vagy:
Gyönge hitben biztass engem,
Készíts arra, hogy én lelkem
Láthat majd fenn, ó, Uram,
Mindörökké boldogan.

Én vagyok a feltámadás

Én nem azt kérdem, hogy mit tettél,
hogy te ki is vagy.

Ma valami mást kérdezek,
ami a legfontosabb:

Hiszel-é az Isten Fiában,
aki itt áll és veled beszél,

Aki megváltja életed, ki szól most hozzád?

Te elolvasod a Bibliában az Atyám szavát,

És azt gondolod, hogy ez neked
örök életet ád.

De az Írás rólam beszél,
És te mégsem jöttél hozzám,

Mégsem akarsz életet tőlem venni.

Én vagyok a feltámadás
és én vagyok az élet,

Aki én bennem hisz,
ha meghal is, él!

Én mondom ezt, hogy eljött már,
bizony ez az a nap,

Hogy az Isten Fiát
hallják ma a halottak,

És ki hallja az én szavam,
örök élete van bennem,

Bizony, átment a halálból az életre!

Én vagyok a feltámadás
és én vagyok az élet,

Aki én bennem hisz,
ha meghal is, él!

 

Esti áhítat: Anya-leány kapcsolat gyógyulása
(Máté evangéliuma 15, 21-28.)

Fogarasi Gábor
Jóna-Benedek Aliz

Gyermekek színdarabja
Kenyérszaporítás története
János evangéliuma 6, 1-15.

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
Pénz nélkül lenni kellemetlen,
egészség nélkül lenni aggasztó,
barát nélkül lenni lehangoló,
otthon nélkül lenni nyomasztó.
De minden hiány legszörnyűbb hiánya:
Krisztus nélkül lenni.

71. Zsoltár 1-9.
Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Fordítsd felém füledet, és segíts meg! Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából! Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap. Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Ha valamit haladni akarsz, gyökerezz bele Isten félelmébe;
és ne légy túlságosan szabados,
hanem minden érzékedet vesd fegyelem alá:
idétlen vigadozásra se add a fejed.
Szenteld magad szívbéli töredelemre,
és megtalálod az igazi jámborság forrását.
A töredelem sok jónak ismeretére elvezet,
amit a könnyelműség hamar elveszteget.

Hétfő esti tanítás, Aliz (Anya-leány kapcsolat gyógyulása)

Hétfő esti tanítás, Gábor (Anya-leány kapcsolat gyógyulása)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Az Úr énnékem őriző pásztorom

Az Úr énnékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyóvízre legeltet;
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében.

Ha a halál árnyékában járnék is,
De nem félnék még ő sötét völgyén is,
Mert mindenütt te jelen vagy énvelem,
Vessződ és botod megvigasztal engem,
És nekem az én ellenségim ellen
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

Jézus töltsd be a szívünk fénnyel

Jézus töltsd be a szívünk fénnyel,
mint a nap, mikor reggel felkel,
áttör sugara az éj sötét kékjén,
árad szét földön s égen a napfény,
így ragyogj ránk, így ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel!
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk!
Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel!
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény!

Jézus, itt vagyok, moss meg engem!
Véred eltöröl minden szennyet.
Benned életnek forrása fakad.
Lényed, mint fénylő hajnalcsillag.
Úgy ragyogj ránk, úgy ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt…

Tartsd meg, Jézus, a fényed bennünk!
Add, hogy békére Benned leljünk!
Formálj minket, hogy újjá lett életünk
mindig hirdesse: Jézus él bennünk!
Jöjj, ragyogj ránk, jöjj, ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt…