Húsvéti koncert (2015)

A 2015-ös húsvéti koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

Lelkem áldd az Urat

Lelkem áldd az Urat!
És áldjad teljes szívem az Ő szent nevét,
mert hűség Ő és szeretet, megváltja életed,
És üdv lesz részed Őnála.

Lelkem áldd az Urat!
És áldjad teljes szívem az Ő szent nevét,
Mit Ő adott, el ne feledd, bűnöd eltöröltetett,
Jöjj, áldd, és dicsérd az Ő nevét.

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk,
mert méltó vagy, hogy dicsérjünk Téged.
Néked zeng szívünk, áldunk, tisztelünk,
ujjong lelkünk, látva győzedelmedet.

Meghaltam a kereszten, de élek én!
Feltámadtam, bennem van csak élő remény!

Áldunk Jézusunk, áldunk hű Urunk!
Téged feltámadott, győzelmes Király!
Halljuk szent szavad, éles, mint a kard,
mint a vízesés zúg, s zengve így kiált:

Jöjjetek csak bűnösök, ó most jöjjetek!
Tiszta szívet adok néktek, s új életet!

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk,
kezünk kitárjuk és imádunk Téged!
Szívünk Orvosa, lelkünk Pásztora,
szánkon felcsendül a győzelmes ének:

//: Isten Fia, Jézus Krisztus él, nem halott,
halleluja, halleluja, feltámadott! ://

Eljött hozzám

Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
Felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, magát megalázva,
Bűneimért szenvedett.

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát.

Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat.

Hívd segítségül nevét és megmenekülsz!
Hívd segítségül nevét és megmenekülsz!

Ő a minden

Nincs más cél, és nincs más út.
Nincs más kéz, mi értünk nyúlt.
Ha szomjas vagy, nincs más kút.
Jézus az egyetlen!

Egy pillantása mindent lát.
Egy érintése átformál.
Elég ha szól egy szót, és porba hull
A súlyos lánc.

//: Ő a minden, Akire nézve az ég és föld teremtetett.
Beszéde élet, szeretetében én is elmerülhetek. ://

//: Értem jött, rám talált,
szeretve felkarolt engem.
Minden szív, minden száj
vallja, Jézus az egyetlen. ://

Jézus, Te égi, szép

Jézus, Te égi, szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant e föld ölén.
Benned van irgalom, Terólad zeng dalom,
Erőd magasztalom, ragyogj felém!

Az élet száz veszély – én lelkem mégse félj,
Míg Ő hord karjain, hű Mestered,
Elhagynak emberek, mit árt, ha Ő veled.
Töröld le könnyedet, Jézus szeret.

Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el Mesterem tetszésedet,
Alázattal tele, hadd merüljek bele,
Hisz idegenbe’ jár itt gyermeked.

Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen
Fényedből fénysugár az életem,
Míg a homályon át a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem.

Hol vagy, édes Jézus

Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem?
Ki nélkül már, e világon holtig árva lettem.

Hol vagy szemem fénye, tündöklő virága?
Elepedett bús szívemnek csendes boldogsága.

Mondjátok meg nékem, erdők, hegyek, völgyek:
Szülöttemet fölkeresni vajon merre menjek?

Ó, sírjatok vélem jó asszony barátim,
kik tudjátok e világban az én árvaságim.

Ó, siralmas, Szent Szűz, bizalommal várjad:
Áldott fiad harmadnapra holtából feltámad.

Mindnyájan eltévedtünk

Mindnyájan eltévedtünk,
saját utunkra tértünk,
De az Úr bűneink őrá veté.
Megsebesítetett vétkeinkért,
megrontatott a bűneinkért,
Az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

A hamisságot nem ismerte,
az álnokságot nem beszélte,
Alázatos néma bárány volt Ő.
A bűnösökért imádkozott,
a bűnösök közé számláltatott,
Bűneinket eltörölte Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Sebeinket hordozó,
fájdalmainkat gyógyító,
Megváltó áldozat volt Ő.
Utált és elhagyott,
megvert és kínozott,
Fájdalmak férfija volt Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Aki megbocsájtja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
Aki megváltja koporsótól életedet,
irgalmassággal koronáz meg téged.

Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
nem fizet nékünk álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől,
oly nagy a kegyelme az Őt félők iránt.

Amilyen távol van napnyugattól napkelet,
olyan messze veti el tőlünk vétkeinket.
Mert amilyen könyörülő az Atya,
oly könyörülő az Úr az Őt félők iránt.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Jézus, világ Megváltója

Jézus, világ Megváltója,
üdvösségem megadója,
Megfeszített Isten Fia,
bűnömnek fán függő díja:
Jézus, engedd Hozzád térnem,
Veled halnom, Veled élnem!

Szent kereszteden kereslek,
szomorú szívvel szemléllek,
Mert így gyógyulást reménylek,
moss meg szent véredben, s élek.
Jézus, engedd Hozzád térnem,
Veled halnom, Veled élnem!

E keresztről, én Reményem,
tekints reám szerelmesen,
Épen téríts hozzád engem,
mondván: „bűnöd megengedtem”.
Jézus, engedd Hozzád térnem,
Veled halnom, Veled élnem!

Engem ily nagy szerelmedből,
végy hozzád szent kegyelmedből,
Vegyek erőt keresztedből,
és végbúcsút bűneimtől.
Jézus, engedd Hozzád térnem,
Veled halnom, Veled élnem!

Jézus hű Megváltó

Jézus hű Megváltó, Isten áldott szentje,
Égi főpap, Úr és Király, béke hírnöke.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

Jézus hű Megváltóm, nem adatott más név,
Amely által éltem lenne, s üdvre juthatnék.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

Elé állok egykor, színről színre látom.
Dicső fénye rám ragyog majd, s Krisztus lesz napom.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

Halld a hírt

Halld a hírt, harangok zengik
És zúgják, hogy Jézus él!
Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy feltámadt, Jézus él!

Az angyal ott áll a sírnál
És kérdezi: miért gyászolod Őt,
Indulj el, add tovább a jó hírt,
Hogy nincs halál, mely legyőzze Őt!

Ujjong a föld, Jézust áldja,
Halleluja! Feltámadt! Halleluja!
Őt áldjad! Halleluja!

Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy szabaddá Ő tehet.
Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy újjá lesz életed.

Száz angyal szolgál közöttünk,
Most hódol minden a Bárány előtt,
Jöjj, ne várj, mert eljött az óra,
Hogy Jézust lásd, és fogadd be Őt!

Ujjong a föld, Jézust áldja,
Halleluja! Feltámadt! Halleluja!
Őt áldjad! Halleluja! Halleluja.

Jézus feltámadt, halleluja

Menny és föld vigadjon,
Néki hálát adjon
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Őt küldte Istenünk,
hogy mi el ne vesszünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Bűneinknek ára
ártatlan halála
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Ahogy meg volt írva
nem maradt a sírban
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Halál legyőzője,
légy szívünk őrzője
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Lelked lakjon bennünk,
hogy mi is győzhessünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Hadd hirdessük bátran
az egész világnak
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Győzelmet vettél

Győzelmet vettél, óh Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod!
Fényes égből szállt le angyali követ,
hogy elhengerítse a nehéz követ.

Győzelmet vettél, óh Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod!

Lásd, ott a Jézus, az Üdvözítő!
Ne kételkedj többé! Ő jelent meg, Ő!
Ujjongj Isten népe, hirdesd szüntelen:
Jézusé örökre már a győzelem!

Győzelmet vettél, óh Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod!

Miért félne szívem? Él az én Uram,
békesség Királya, Benne nyugtom van.
Ő a diadalmam, pajzsom, életem,
azért nincs szívemben semmi félelem!

Győzelmet vettél, óh Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod!

Ó, végtelen nagy kegyelem

Ó, végtelen nagy kegyelem,
Megmentett engem is.
Én elvesztem, reménytelen,
Ha Jézus nem segít.

Ó mily csodás e kegyelem
A szívem már nem fél.
Értelmet nyert az életem
Mert Jézus bennem él.

Ó mennyi sok veszélyen át
Jöttem Hozzád, Uram.
De lelkem most már rád talált,
Többé nem nyugtalan.

A mennynek békessége vár,
Ha elfogy életem.
Megosztja majd hű Jézusom
Szent otthonát velem.

Méltó a Bárány

Nézz fel, nézd az Isten szent Fiát,
a mennynek és a földnek Urát,
Ő Jézus, Ő az élet, Ő az út, az igazság.

Hát nézz Rá, érted adta önmagát,
hogy élhess, érted halt kínhalált,
Ő Jézus, Néki hódolj, Őt szeresd,
csak Őt imádd!

Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen,
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen.
Övé az áldás, a dicséret,
Övé a hatalom, a tisztelet.

Hát nézz Rá, nézd a feltámadt Urat,
a mennybe nekünk Ő nyitott utat,
Ő Jézus, Ő a Bárány,
bűnömért szent áldozat.

//: Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen,
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen.
Övé az áldás, a dicséret,
Övé a hatalom, a tisztelet. :// 3x

Gyújts Jézus fényt

Jézus töltsd be a szívünk fénnyel,
mint a nap, mikor reggel felkel,
áttör sugara az éj sötét kékjén,
árad szét földön s égen a napfény,
így ragyogj ránk, így ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel!
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk!
Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel!
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény!

Jézus, itt vagyok, moss meg engem!
Véred eltöröl minden szennyet.
Benned életnek forrása fakad.
Lényed, mint fénylő hajnalcsillag.
Úgy ragyogj ránk, úgy ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel!
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk!
Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel!
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény!

Tartsd meg, Jézus, a fényed bennünk!
Add, hogy békére Benned leljünk!
Formálj minket, hogy újjá lett életünk
mindig hirdesse: Jézus él bennünk!
Jöjj, ragyogj ránk, jöjj, ragyogj ránk!

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel!
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk!
Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel!
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény!

Lelkem mélyén

Lelkem mélyén ma újjá születtem én,
Bűnöm szennyét lemosta a vér.
Jézus Krisztus megbocsátott nékem,
Tiszta lettem, mert Jézus meghalt értem!
Jézus Krisztus megbocsátott nékem,
Vele járok, Érte élek, vezet engem szüntelen.

Virágvasárnap délután a Missziói Központban az Újpalotai Forrás Zenekar adott húsvéti koncertet.