2013. július 16. (kedd, második nap)

Délelőtti áhítat: Az imádság ajándéka a hívő életünkben
Máté evangéliuma 6, 5-8.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé -(Szembe-fordított tükrök))
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
 
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

119. Zsoltár 24-30.
Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel! Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre! Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon! Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel! Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel! Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.

Kötött imádság (Kierkegaard: Ima)
Isten az Égben! Taníts meg minket helyesen imádkozni, hogy szívünk megnyíljék előtted imádságban és kérésben, és ne rejtsen egyetlen olyan titkos kívánságot sem, melyről tudjuk, hogy számodra nem kedves; de ne legyen benne titkolt félelem sem, amely attól retteg, hogy bármit is megtagadsz tőlünk, ami valóban javunkat szolgálja; hogy a szorgos gondolatatok, a nyugtalan értelem, a félénk szív nyugalmat találjon abban és azáltal, amelyben és ami által ez a nyugalom egyedül megtalálható; hogy mindig boldogan mondjunk neked köszönetet, boldogan elismervén, hogy veled szemben soha nincs igazunk. Ámen.

Kedd délelőtti tanítás (Az imádság ajándéka a hívő életünkben)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Nyitva áll a mennyei hely

//: Nyitva áll a mennyei hely,
Ahol jelenléted vár rám.
Ez a hely az irgalomé,
Mégis hódolattal lépek Hozzád :// 

És én arcra borulok,
Mert a fényed rám ragyog.
És én arcra borulok,
Dicsőséged rám ragyog.

Nincs olyan a mennyben, mint Te.
Hozzád hasonló a földön nincsen.
Mindenek királya vagy,
Íme, meghajlok előtted.

És én arcra borulok,
Mert a fényed rám ragyog.
És én arcra borulok,
Dicsőséged rám ragyog.

Dicsőséged járjon át,
Dicsőséged járjon át.
Jöjj most közénk jó Atyánk,
Várunk Rád.

Dicsőséged járjon át,
Dicsőséged járjon át.
Szent Lelked töltsd ki ránk,
Várunk Rád.

És én arcra borulok,
Mert a fényed rám ragyog.
És én arcra borulok,
Dicsőséged rám ragyog.

Soha nem fél már a szívem

Soha nem fél már a szívem,
Soha nem fél már a szívem,
Soha nem fél már a szívem,
Mert velem van az Úr!

Nem volt nélküle boldogságom,
Ám most utamat véle járom.
Kézen fogva vezet Megváltóm,
Ezért róla zeng dalom.

//: Soha nem fél már a szívem :// 3x
Mert velem van az Úr!

Jöjj hát, add a kezed testvérem,
Járjunk mind a kereszt fényében.
Éljünk boldogan, békességben,
Hisz odaát vár a menny.

//: Soha nem fél már a szívem :// 3x
Mert velem van az Úr!

 

Esti áhítat: A farizeus és a vámszedő imádsága
Lukács evangéliuma 18, 9-14.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé (A jóságról))
Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

119. Zsoltár 33-40.
Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig! Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre! Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem! Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál! Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid! Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra.

Kötött imádság (Kálvin az imádságról; Institutio III 20, 28.)
A dicséret és a hálaadás áldozatában pedig semmiféle megszakítás sem történhetik bűn nélkül, mivel Isten nem szűnik meg jótéteményt jótéteményre halmozni azért, hogy minket, bár renyhék és lusták vagyunk, háládatosságra kényszerítsen. Szóval az Ő jótéteményeinek olyan nagy és olyan kiterjedt bősége borít el bennünket, olyan sok és olyan nagyszerű csodáit láthatjuk mindenütt, bármerre tekintünk is, hogy sohasem fogyunk ki az okokból és anyagból arra, hogy Őt dicsőítsük és Neki hálákat adjunk.

Kedd esti tanítás (A farizeus és a vámszedő imádsága)

Az áhítaton elhangzott énekek közül két új ének:

Ó, Uram

Ó, Uram, Te vagy az élet,
Te vagy a feltámadás!
Ó, Uram, én szeretlek Téged,
Te vagy és nincs senki más!
Ó, Uram, a szívemhez szóltál,
megérintett lágy szavad.
Ó, Uram, én nem akarom már
elhagyni házadat!  
Mert Te vagy az élet
és Te vagy az Út,
Te vagy az ösvény,
mely mennybe fut.
Te vagy a váram, kősziklám,
Fordítsd az orcád mindig reám!

Legyen csak úgy

Legyen csak úgy, ahogyan Te kívánod,
Legyen csak úgy, ahogyan akarod,
Legyen csak úgy, legyen csak úgy
Minden csak úgy, ahogyan akarod.

Csak Te tudod, mi a jó, mi az érték,
Csak Te tudod, mi a jó nekem itt.
Csak Te tudod, csak Te tudod,
Hogy mi a hasznos, a jó nekem itt.

Nem harcolok, megadom magam néked.
Nem harcolok, leteszem kezemet,
Nem harcolok, nem harcolok,
Szégyenkezve leteszem kezemet.

Nem szabom már, a kezed hova érjen,
Nem szabom már, vigye véghez a jót,
Nem szabom már, nem szabom már,
Vigye csak véghez a kezed a jót.

 

A második nap képei