Hangfelvétel (2007)

2007-ben egy hangfelvételt állítottunk össze, mely belső használatra készült, és most már elérhető itt is, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek, valamint a cd borítót tartalmazó kép nagyítható kattintással.

Újpalotai Forrás Zenekar hangfelvétele (2007)
1. Isten e világot úgy szerette
2. Csak Benned
3. Jöjj, királyom, Jézusom
4. Adj még több erőt
5. Lásd Ő jön
6. Találkoztam Teveled
7. Itt a csendben
8. Hegyek és tengerek felett
9. Hozzád száll az énekem
10. Ébredj fel alvó Magyarország
11. Bűneim elvette Mesterem
12. Itt van Isten köztünk
13. Itt van az a hely

Isten e világot úgy szerette

Isten e világot úgy szerette,
hogy odaadta egyszülött Fiát,
hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen,
hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút,
jel volt ez neked Izrael,
hogy a magasból eljött a naptámadat,
velünk van az Úr, Immánuel!

Ő, kinek uralma véget nem ér,
s királysága örökké áll.
Most eljött, kit rég várt az elkínzott nép,
hogy ajándékul adja magát.

Orcáját odaadta az Őt verőknek,
hátát hagyta, hogy szaggassák.
A köpdösés elől nem fordult el,
a gyalázkodók közt szelíden állt.

Csak néztek Őreá, akit átszögeztek,
siratták, mint egyetlen Fiút,
mert az Úr mindnyájunk vétkeit Rá vetette,
kínhalált halt ártatlanul.

//: De Ő harmadnap hajnalban feltámadott,
nem tarthatta fogva a halál,
Mert az életnek Királya föltámadott,
országa neked nyitva áll!
Térj hozzá, jöjj Hozzá,
Eltörölte álnokságod, mint a felleget,
S mint felhőt, bűneidet. ://

Csak Benned

Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.

Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót,
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.

Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.

Jöjj, királyom, Jézusom

Jöjj, királyom, Jézusom,
Szívem íme megnyitom.
A gonosztól óvj te meg,
Meg ne rontson engemet.

Véreddel mely el-kifolyt,
Mosd le rólam, ami folt;
Élet útját megmutasd,
Én meg nem találom azt.

Gyógyítsd meg sok nyavalyám,
Enyhíts szívem bánatán;
Kétség, gond ha gyötrenek,
Biztasd nádszál hitemet.

Van hatalmad rá tudom,
Míveld, édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet
Töltse be a szívemet.

A keresztet te adod,
Adj hozzá alázatot:
Hordjam olyan csendesen,
Mint egykor te, Mesterem.

Majd ha véget ér a harc
S megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat,
S mennyországod béfogad.

Adj még több erőt

Adj még több erőt, küldd a szeretet lángját!
Adj még több erőt, küldd a szeretet lángját!

A teljes szívem áld, csak Téged imád!
Az egész bensőm áld, csak Téged imád,
És minden erőmmel csak Téged imád,
Mert Te vagy az Úr, az egyetlen Úr!

Lásd Ő jön

Most Illés napjait éljük
És hirdetjük az Úr szavát.
Ma Mózes szolgád napja virradt újra,
És igazságod végre helyreáll.
Bár e nap próbákkal terhelt,
Éhség van, sötét és harc.
De hangunk kiáltja a pusztákon át:
„Készítsétek el az Úr útját!”

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön,
Ragyog mint a nap,
Ha a kürtök hangja szól.
Dicsérd Őt, az ünnep éve van,
Sionról jön el a Megváltó.

Ezékiel napjait éljük,
A száraz csontra ismét hús kerül.
Ma Dávid szolgád napját látjuk újra,
A dicséretnek új templom épül.
Új aratás napja jött el,
A mezők már fehérlenek.
És mi, mint a szőlőskert munkásai,
Az Úr Igéjét így hirdetjük ki:

Hát lásd Ő jön…

//: Nincs senki Hozzá méltó! ://

Hát lásd Ő jön…

Találkoztam Teveled

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Betöltötted szívemet, Te vagy bennem a fény.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Értem meghalt Szeretet, feltámadott Remény.

Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm.

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Keresztfádra bűnömet Testedben vitted fel.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Ne engedd el kezemet, vonj Magadhoz közel!

//: Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm. ://

Itt a csendben

Itt a csendben szavad bennem szól,
Mint a tűzláng, úgy jár át.
Itt a csendben végre szebben értem a szót,
vágyom a jót:
Ragadj meg és formálj át!

Úgy kell, hogy lássam, szépséged érintsem,
Mélyebben éljem át!
Úgy kell, hogy értsem, még jobban érezzem:
Szentlelked árad rám.

Itt a csendben, titkos mennyben jár,
Szívem-lelkem Téged vár.
Átölelsz és sodor már a szeretet-ár, nincs akadály.
Ragadj meg és formálj át!

//:Úgy kell, hogy lássam, szépséged érintsem,
Mélyebben éljem át!
Úgy kell, hogy értsem, még jobban érezzem:
Szentlelked árad rám. ://

Hegyek és tengerek felett

Hegyek és tengerek felett
folyóid zúgják, hogy szeretsz,
én megnyitom szívem,
hogy gyógyításod szabaddá tegyen.
Örvendek igazságodon,
magasztallak minden napon,
örökké éneklek, és szereteted áldom!

//: Égi szeretet mindig áldlak,
Égi szeretet mindig áldlak. ://

A szívem ujjong, táncol,
nem érti a világ.
De amikor meglátnak,
nagy öröm lesz majd
és minden ember táncol!

//: Égi szeretet mindig áldlak,
Égi szeretet mindig áldlak. ://

Hozzád száll az énekem

Hozzád száll az énekem,
olyan jó Téged dicsérni.
Bűnös volt az életem,
Te eljöttél, hogy megments engem.

A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél,
feláldoztad magad a bűnömért!
A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál,
uralkodsz mindörökké.

Ébredj fel alvó Magyarország

Ébredj fel alvó Magyarország, az éjszakának vége már.
Halld meg, az Úr szól hozzád,
nyisd meg a szíved, hallgasd szavát!
Nem oly rövid az Úr keze,
hogy ne szabadíthatna meg téged.
Nem oly süket az Úr füle, hogy ne hallaná meg kérésed.

Elzárnak tőle vétkeid, eltakarják Őt bűneid.
Térj meg hát Hozzá s ő megsegít, békülj meg Vele s Ő megszabadít.

Felhasad világosságod, kinyílik majd gyógyulásod,
Az Úr meghallja kiáltásod, ha jajgatsz, azt mondja: „Ím, itt vagyok!”
Vezérel téged szüntelen, megelégíti lelkedet,
Mint öntözött kert, olyan leszel, forrás, mely soha nem apad el.

Kelj fel, mert eljött a világosság,
kelj fel hát végre Magyarország.
Kelj fel és készítsd az Úr útját,
kelj fel és hirdesd igazságát.

Ébredj fel alvó magyar nép, Istentől választott nemzetség.
Királyi papság, elhívott nép, halld meg az Úr üzenetét.
Emeld a magasba kezedet, lásd meg Uradat, Istenedet,
Hegyek és halmok megrendülnek, de az Ő irgalma soha nem múlik el.

//: Kelj fel, mert eljött a világosság,
kelj fel hát végre Magyarország.
Kelj fel és készítsd az Úr útját,
kelj fel és hirdesd igazságát. ://

Bűneim elvette Mesterem

Bűneim elvette Mesterem,
Bilincsem mélybe hullt, őt dicsérem.
Begyógyult azóta a szívem,
Mióta Jézusé az életem.

Végtelen öröm el nem apad
//: Jézustól örömöm mindörökre szól.
Nem árt neki se szó, se tűz, se kard,
Se fagy, se szélvész, átok, mert bennem él. ://

Lábaim szárnyakra cserélte,
Arcomon diadal, belül béke.
Felragyogsz utam végén, tudom.
Tiéd a dicsőség, hű Jézusom.

Végtelen öröm el nem apad
//: Jézustól örömöm mindörökre szól.
Nem árt neki se szó, se tűz, se kard,
Se fagy, se szélvész, átok, mert bennem él. ://

Itt van Isten köztünk

Itt van Isten köztünk: Jertek őt imádni,
Hódolattal elé állni.
Itt van a középen: Minden csendre térve
Őelőtte hulljon térdre.
Az, aki hirdeti S hallja itt az Igét:
Adja néki szívét!

Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal
Angyalsereg áld s magasztal.
Szent, szent, szent az Isten!
Néki énekelnek a mennyei fényes lelkek.
Halld, Urunk, szózatunk,
Ha mi, semmiségek áldozunk Tenéked!

Csodálatos Felség hadd dicsérlek Téged:
Hadd szolgáljon lelkem Néked!
Angyaloknak módján Színed előtt állván
Bárcsak mindig orcád látnám!
Add nékem mindenben
Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom!

Itt van az a hely

Eljöttél hát, örülök neked,
Találkozás, egy csepp szeretet,
Eljöttem én is, leülök veled,
De látnom kell: itt van az a hely?!

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel,
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt.

Nézd meg a szívem! Ez itt nem szokás,
Súlyos és kemény, egy kő ez, nem vitás.
Úgy lehetnek a kövekből fiak,
Ha Jézus szól: add meg magad!

Itt van az öröm…

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm…
Itt van az a hely!

Ha valaki kedvet kapott az énekléshez, a hanganyag zeneszámaiból készült egy diasor, melyet ki lehet vetíteni közösségi alkalmakon (PDF formátum, diavetítés a fájl megnyitása után: CTRL+L). Emellett a dalok gitáros kíséretének akkordjai is elérhetőek.

Újpalotai Forrás Zenekar hanganyagának diasora
Újpalotai Forrás Zenekar hanganyagának gitáros akkordjai