Gyermek konfirmáció

Csoport leírása: A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció eseménye: a katekumenus személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett.

A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.

Alkalmak ideje, helyszíne: Ha a gyülekezetben konfirmáció előkészítő csoport elindul, az alkalmak megbeszélés szerint kezdődnek. Pontos dátum és időpont az alkalmak menüpontban található.

Alkalmakat vezeti: Fogarasi Gábor lelkész

Alkalmak menete, témája: Az előkészítő alkalmakon az evangéliumok, Jézus élete és személye, valamint a Református Egyház hitvallásáról beszélünk. Aki végigjárta az előkészítőt, záró dolgozatot ír, majd a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt vallást tesz hitéről és tudásáról.

Kapcsolatfelvétel: Fogarasi Gábor lelkész
Telefon: +36304004835
e-mail: rev.fogarasigabor@gmail.com