Templomépítők koncertje (2018)

Templomunk felépülését szerettük volna úgy megünnepelni, hogy minden szakembernek meg tudjuk köszönni a munkáját, aki részt vett az építkezésen és hozzájárult, hogy Isten kegyelméből elkészüljön a templomunk. Ezen célból 2018. február 24-én szeretetvendégséggel egybekötött koncertet tartottunk, ahol a zenélés mellett személyesen megköszöntük minden szakma képviselőjének munkáját. A teljes templomépítési folyamatot itt tudja megtekinteni.

A koncert dalai érhetők el ezen az oldalon, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

Templom-ének

Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt épült Palotán,
Ez a szent hely, ahol a gyülekezetünk otthonára talál.
Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt vár ránk Palotán,
Ahol mindaz, aki az Urat keresi Istenére talál.

Köszönet mind a munkásoknak,
Köszönet minden tettükért,
Köszönet most a tervezőnek
Az Istentől kapott tervekért.
Kilenc hónap és állt a templom
Kilenc hónap és megszületett,
Karácsonykor már itt dicsértük
A gyermekként eljött Istenünket.

Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt épült Palotán,
Ez a szent hely, ahol a gyülekezetünk otthonára talál.
Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt vár ránk Palotán,
Ahol mindaz, aki az Urat keresi Istenére talál.

Köszönet mind a kőműveseknek,
Asztalosoknak, burkolóknak,
Köszönet mind a gépészeknek,
Bádogosoknak, ácsoknak.
Közel egy évig készült mindez
Közel egy év a küzdelmünk,
De áldásoddal mindig óvtál,
És velünk maradtál, Istenünk.

Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt épült Palotán,
Ez a szent hely, ahol a gyülekezetünk otthonára talál.
Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt vár ránk Palotán,
Ahol mindaz, aki az Urat keresi Istenére talál.

Köszönet annak, ki vezényelt mindent,
A felelős műszaki vezetőnek
A villanyszerelő szakembernek,
A szerkezetépítő mestereknek.
Közel egy évig készült mindez,
Annyira vártuk, hogy belépjünk,
Hogy veletek együtt ünnepeljünk,
Hogy együtt dicsérjük Istenünk!

Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt épült Palotán,
Ez a szent hely, ahol a gyülekezetünk otthonára talál.
Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt vár ránk Palotán,
Ahol mindaz, aki az Urat keresi Istenére talál.

Köszönet a belső építésznek,
Textil-tervező művésznek,
Templomablakot álmodónak,
Fényt és hangot tervezőnek,
Köszönet Neked, Istenünk,
Hisz Tőled kaptuk a templomunk,
Te őrizted az építőket,
És vigyáztad minden mozdulatuk.

Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt épült Palotán,
Ez a szent hely, ahol a gyülekezetünk otthonára talál.
Ez a templom, ez a csoda palota, ami itt vár ránk Palotán,
Ahol mindaz, aki az Urat keresi Istenére talál.

Köszönet Neked, Istenünk,
Hogy Palotán épült a templomunk,
Hol együtt áldunk és dicsérünk Téged
És boldog szívvel magasztalunk.
Köszönet Neked, Istenünk,
Hogy Palotán épült a templomunk,
Hol együtt áldunk és dicsérünk Téged
És boldog szívvel magasztalunk, Urunk!

Eljött hozzám

//: Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
Felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, magát megalázva,
Bűneimért szenvedett.

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát.
://

//: Sosem fogom megtudni azt,
milyen nagy volt az áldozat. ://

//: Hívd segítségül nevét és megmenekülsz! ://

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát.

Rejts most el

Rejts most el a szárnyad alá,
Erős kézzel takarj be engem.

Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél.

Csak Istenben bízz én lelkem,
Mert Ő él, nagyobb mindennél.

Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél.

Hozzád száll az énekem

Hozzád száll az énekem,
olyan jó Téged dicsérni.
Bűnös volt az életem,
Te eljöttél, hogy megments engem.

A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél,
feláldoztad magad a bűnömért!
A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál,
uralkodsz mindörökké.

Uram, Tehozzád futok

Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy várlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged Jézusom.

Uram, gondolj rám

Uram, gondolj rám,
Kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám,
Könyörülj rajtam!

Mikor gondolsz rám
Szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám,
Hogy könyörülj rajtam!

Ami fáj, ami kín csak bennem ég,
Egyedül Te tudod, hogy terhel még.
Moss meg életem szennyétől,
Adj rám új ruhát a Lélektől!

Uram, gondolj rám,
Kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám,
Könyörülj rajtam!

Mikor gondolsz rám
Szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám,
Hogy könyörülj rajtam!

Ami, várt, ami volt, mind porba hullt,
Lábadhoz borulok, mint egy holt.
Kereszt kínjait hordoztad,
Hogy kiáraszd rám az irgalmat.

Uram, gondolj rám,
Kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám,
Könyörülj rajtam!

Mikor gondolsz rám
Szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám,
Hogy könyörülj rajtam!

Istenem, mindenem

Így szólt a víz: A hegyre menekülj!
Így szólt a nap: A hegyre menekülj!
És szólt a szél: Siess, mert jön az éj!
Száz égi jel a szívemre beszél.

Szép égi jel, most nem mehetek el!
Víz-tiszta fény, ma minden az enyém.
És szólt a szél: Tiéd sohase volt,
Magába zár a mindörökre holt.

Nem enged már,
Magába zár.
Siess és menekülj,
Az éjszaka itt talál.

Így szólt a víz: Lemostam, ami fáj,
Szépségedet kívánja a király!
Szépségedet kívánja a király!
Így szólt a szél: Az Ég ma hazavár!

Száz égi jel, kívántam, ami szép.
Semmivé lett, mit két kezem elért.
Így nincstelen jövök, hogy befogadj,
Tied vagyok, a mindenem Te vagy.

Ég s Föld velem,
Megérkezem.
Itt jövök nincstelen:
Te vagy mindenem.

Igen, Uram, nem érthetem,
Ha szólítasz, nem kérdezem,
Nem kérdezem, ki vagy nekem,
Hogy érthetném, Te vagy mindenem.
Istenem, mindenem.

Meghívtál, hogy vízre lépjek

Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem.

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én,
a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
Te nem hagysz el és nem inogsz meg.

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én,
a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

//: Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran Veled járjak
és bárhová hívsz, menjek.
Vigyél tovább, mint
a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni,
jelenlétedben élni. ://

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én,
a lelkem Benned megpihen.
//: Enyém vagy és én Tied. ://

Ne félj, ha a fényben

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a hangod oly gyenge, oly idegen.
A választ már érted, mert érint szelíden.

Ne félj, ha a csendben még hallgatsz, de érzed,
Hogy Ő töri össze a szíveden a kérget,
Ne félj, ha a lélek átmossa a szívedet,
Mert Jézus szól benned, az élő szeretet.

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a lélek oly titkos, oly idegen.
Már érzed, hogy szólít, mert érint szelíden.

Hogy mondjam el

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Hogy értem álltál némán a vádlóid előtt,
Hogy értem hagytad, hogy gyalázzanak,
Hogy értem vitted roskadozva a szégyen keresztjét,
S mert szerettél: odaadtad önmagad.

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Hogy értem volt a kétely, s a szörnyű szenvedés,
Csak ennyit mondtál: Elvégeztetett!
S hogy értem volt a győzelem a sír, a halál felett,
S mert szerettél: elhoztad az életet.

Hogy mondjam el azt, ami elmondhatatlan,
Hogy szeretlek, Uram,
Hogy Hozzád tartozom.
Hogy mondjam el azt, ami felfoghatatlan,
Hogy értem állt a keresztfád.

Mikor jóra fordította

Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr
Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel,
Örömkiáltás volt nyelvünkön a szó.
Halleluja, halleluja …

Akkor látták a népek és így szóltak ők:
Hatalmas dolgot tett velük az Úr!
Igen mindnyájan láttuk, s dicsérjük Őt,
Dicsérjük Jézust, Ő a megmentő!
Halleluja, halleluja …

Légy tűz

//: Kérlek szabadító Szeretet,
Légy bennem Úr! ://

Jöjj, légy karomra tett örök pecsét,
Pecsét a szívemen.
Mint a halál, szerelmed oly erős,
Szenvedélyed mély, akár a sír.
Kerek tenger nem olthatja el.

//: Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Légy bennem folyton izzó láng.
Légy tűz, mely lelkem mélyén ég,
Amíg egybeolvadnánk. ://

//: Kérlek szabadító Szeretet,
Légy bennem Úr! ://

Találkoztam Teveled

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Betöltötted szívemet, Te vagy bennem a fény.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Értem meghalt Szeretet, feltámadott Remény.

Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm.

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Keresztfádra bűnömet Testedben vitted fel.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Ne engedd el kezemet, vonj Magadhoz közel!

//: Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm.
://

Áradj folyó

Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj,
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat,
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát,
Örök élet vize áradj ránk.

Mert úgy várunk, és kiáltunk.
Szomjúságunk csillapítsd le ó Urunk.
Mint a szarvas, hűs forrásra,
Jelenlétedre úgy kívánkozunk.

Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj,
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat,
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát,
Örök élet vize áradj ránk.

Tömlöc ajtók nyíljanak meg,
A gonoszság láncai lehulljanak,
Az erőtlen Rád tekintsen,
S a beteg is mondja, meggyógyulok.

Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj,
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat,
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát,
Örök élet vize áradj ránk.

Az Ég nincs távol

Az Ég nincs távol,
Senki se vádol,
Sebedbe rejtve élhetek,
Szerelmed árja körbevett.

A menny kitárva
Nem vagyok árva,
Mert végre Hozzád tartozom,
Megleltem Nálad otthonom.

Így Benned élek
Már nemcsak remélek,
Minden más lett bennem,
Újjá tettél engem!

Atyám vagy, érzem,
Csak Nálad értem,
Hogy minden terved jó nekem,
Gondod van rám szüntelen.

Betöltesz jóval,
Mennyei szóval,
És gyászom fénybe fordul át,
Legyőzted értem a halált.

Így Benned élek
Már nemcsak remélek,
Minden más lett bennem,
Újjá tettél engem!

Élek – aki a mennyben él,
Élet – aki ma benned él.
Az Ige éget, igen, izzít már,
Szólíts, szavad átformál!

Szólok – aki a mennyben szól,
Szólít – aki ma benned szól,
Az Ige átjár – igen, izzít már,
Szólíts – a szavad átformál!

Az Ég nincs távol,
Senki se vádol,
Levettél rólam annyi bűnt,
A kín és sóhaj messze tűnt.

A menny nincs zárva,
Nem vagyok árva,
Mert végre Hozzád tartozom,
Szerelmed biztos oltalom.

Élek – aki a mennyben él,
Élet – aki ma benned él.
Az Ige éget, igen, izzít már,
Szólíts, szavad átformál!

Szólok – aki a mennyben szól,
Szólít – aki ma benned szól,
Az Ige átjár – igen, izzít már,
Szólíts – a szavad átformál!

//: Az Ég nincs távol. ://

Szunnyad a tűz

Szunnyad a tűz, kihunyt a fény,
Vagy pislákol még szívem mélyén?
Krisztusom, jöjj, a mennyei láng
Ragyogjon fel tiszta fénnyel!

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!

Végtelen éj boríthat el,
Krisztusra nézz, ó, én lelkem!
Kérd újra Őt, kiáltsd nevét:
Krisztusom, jöjj, te élj bennem!

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess tovább!

Szentlelked járjon át,
szükségem van Terád!
Élj bennem!
Így formálj át, élj bennem!

//: Szentlelked járjon át,
szükségem van Terád,
Teljesen formálj át,
élj bennem! ://

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess tovább!

Légy a szívem Ura

//: Légy a szívem Ura, hozd a Lélek friss szelét,
Vársz rám, s futok Feléd, lelkem Királya.
Légy a szívem Ura, Igéd fellegem legyen,
Ki oltalom nekem, lelkem Királya.
Urunk szent, szent, ó…

Tedd a szívemre most izzó szent pecsétedet
Űzd messze gőgömet, lelkem homályát.
Add a szívembe most forró, perzselő tüzed,
Hogy áldjam szent neved, lelkem Királyát!
Te vagy a szent, szent, ó… ://

//: Ó, soha ne feledd, valaki szeret, Ő más,
Ó soha ne feledd, valaki egészen más. ://
Velünk a szent, szent, ó…

Csak Benned

Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.

Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót,
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.

Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.

A koncerten készült képeket köszönjük Varga Gábor Vargosznak és Füle Tamásnak.

A koncert néhány dalából videó is készült.