Húsvéti koncert (2017)

A 2017-es húsvéti koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

Áldjad lelkem Őt

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

A nap felkelt, itt egy új nap hajnal,
Sok titkot rejt a holnapom,
Ami volt és lesz, egy-egy alkalom csak újra
Mindenért szent nevedet áldanom.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

Irgalmas és kegyelmes Isten,
Türelme hosszú, szerelme nagy,
Haragja késik, de ajándéka vár ránk:
Tízezer apró csoda minden nap.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

De lesz egy nap, mikor a test elfárad,
S mi porból lett, az porba tér,
De ez a dal még ott sem ér majd véget,
Mert örök dicsőségben zengem én.

Áldjad lelkem Őt, áldjad Őt
Dicsérje Föld és Ég!
Zengjen új énekem szüntelen,
Így áldom az Úr nevét!

Mindig áldom az Úr nevét,
Örökké áldom az Úr nevét!

Szunnyad a tűz

Szunnyad a tűz, kihunyt a fény,
Vagy pislákol még szívem mélyén?
Krisztusom, jöjj, a mennyei láng
Ragyogjon fel tiszta fénnyel!

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!

Végtelen éj boríthat el,
Krisztusra nézz, ó, én lelkem!
Kérd újra Őt, kiáltsd nevét:
Krisztusom, jöjj, te élj bennem!

//: Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess :// tovább!

Közjáték

Szentlelked járjon át, szükségem van Terád,
élj bennem, így formálj át, élj bennem!
//: Szentlelked járjon át, szükségem van Terád
Teljesen formálj át, élj bennem! :// 2x

Jöjj közel, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess!
Töltsd ki ránk, Uram, Szentlelkedet add,
Uram, Szentlelkeddel vezess tovább!

Lenn a Via Dolorosán

//: Lenn a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt,
Egy férfi vitte súlyos keresztjét,
Körülállta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt.
Jézus testén vérző sebek, korbácsütés nyomai,
Koronája, vétkeink tövisei,
Minden lépést értünk tett,
így bűneinktől szabadított meg.

Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján
Isten fia feláldozta önmagát,
Végtelen nagy szeretettel vállalta érted, értem,
Lenn a Via Dolorosán a halált, ó a halált. ://

Ő megtisztított, új lelket adott,
vére által egy új életre hívott!

Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján
Isten fia feláldozta önmagát,
Végtelen nagy szeretettel vállalta érted, értem,
Lenn a Via Dolorosán a halált, ó a halált.

Te drága Jézus

Te drága Jézus, mi történt tevéled,
Hogy oly keményen sújt a zord ítélet?
A szörnyű vétket el mivel követted?
Mi volt a tetted?

Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?
Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre!
Amit Te szenvedsz, Jézus, én okoztam,
Fejedre hoztam.

Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,
Amely a kínok zord útjára rávitt!
Én vigadozva élek és örömben,
Te kín-özönben.

Elindult most az áldozat

Elindult most az áldozat,
örökké tartó a pillanat,
kegyetlenül megtörte az út,
összevert arcán lázrózsa gyúlt.

Keresztet vitt, hogy felfeszítsék,
vérző testtel cipelte terhét,
hogy egyszer majd én is így vigyem,
ha vállamra teszik keresztem!

Háromszor zuhant az út porába,
mégis felért a hegy csúcsára,
fölkelt, hogy megmutassa nekem,
nincs még elveszve az életem!

Agyába tépett a fájdalom,
mégsem mondta, hogy „Nem vállalom!”,
értem is meghalt a kereszten,
Uram, Uram, irgalmazz nekem!

Pénteken délben

Pénteken délben, a Koponya-hely közelében,
véresre verve, félig holtan,
valaki fekszik a porban.

Ő az az ember, kire hallgattak félelemmel,
az Isten Lelke pihent rajta,
viharnak parancsolt az ajka.

Senkit sem bántott, szeretni hívta a világot,
bénák felkeltek, sánták jártak,
szavára a vakok is láttak…

Emlékezz erre! Valaki fekszik összeverve
a Koponya-hely közelében,
pénteken, pénteken délben…

Hallgat a Bárány

Hallgat a Bárány, egy szava sincsen,
kacag a bálvány, meghal az Isten…
Kacag a bálvány: megölted Őt!
Hallgat a Bárány a kés előtt…

Hozzatok vizet, hadd mossak kezet,
ki ezért fizet – az nem én leszek!
Van mentség bőven, mindenre van ok!
Vigyétek tőlem, én tiszta vagyok!

Nem menekülhetsz, úgyis tudod,
vízbe merülhetsz, le nem mosod.
Tűzbe merülhetsz, poklok ölére,
nem menekülhetsz: rajtad a vére!

Marasd lúgokkal, égesd savakkal,
pengő húrokkal, ékes szavakkal,
nincs hely a földön, hol el ne érne,
benned a börtön, rajtad a vére!

Hallgat a Bárány, egy szava sincsen,
kacag a bálvány, meghal az Isten!
Hunyt szemed árnyán, lelked előtt,
hallgat a Bárány: megölted Őt!

Mindnyájan eltévedtünk

Mindnyájan eltévedtünk,
saját utunkra tértünk,
De az Úr bűneink őrá veté.
Megsebesítetett vétkeinkért,
megrontatott a bűneinkért,
Az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

A hamisságot nem ismerte,
az álnokságot nem beszélte,
Alázatos néma bárány volt Ő.
A bűnösökért imádkozott,
a bűnösök közé számláltatott,
Bűneinket eltörölte Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Sebeinket hordozó,
fájdalmainkat gyógyító,
Megváltó áldozat volt Ő.
Utált és elhagyott,
megvert és kínozott,
Fájdalmak férfija volt Ő.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Aki megbocsájtja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
Aki megváltja koporsótól életedet,
irgalmassággal koronáz meg téged.

Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
nem fizet nékünk álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől,
oly nagy a kegyelme az Őt félők iránt.

Amilyen távol van napnyugattól napkelet,
olyan messze veti el tőlünk vétkeinket.
Mert amilyen könyörülő az Atya,
oly könyörülő az Úr az Őt félők iránt.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.

Csak állok szótlanul

Csak állok szótlanul, a dárda földre hull,
itt más erő az Úr, itt más erő az Úr!

Az éj az hosszú volt, de eltűnt már a hold,
a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt.

Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!

Elég volt már, elég! Fénnyel hinti az ég
az új nap reggelét, az új nap reggelét.

Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!

Virágban áll a rét, virágos úton át
valaki jön feléd, valaki jön feléd.

Virágban áll a rét, virágos úton át
Jézus jön feléd, Jézus jön feléd!

//: Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja! ://

Jézus feltámadt, halleluja

Menny és föld vigadjon,
Néki hálát adjon
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Őt küldte Istenünk,
hogy mi el ne vesszünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Bűneinknek ára
ártatlan halála
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Ahogy meg volt írva
nem maradt a sírban
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Halál legyőzője,
légy szívünk őrzője
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Lelked lakjon bennünk,
hogy mi is győzhessünk
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

Hadd hirdessük bátran
az egész világnak
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x

/ Jézus feltámadt, halleluja /2x

Halld a hírt

Halld a hírt, harangok zengik
És zúgják, hogy Jézus él!
Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy feltámadt, Jézus él!

Az angyal ott áll a sírnál
És kérdezi: miért gyászolod Őt,
Indulj el, add tovább a jó hírt,
Hogy nincs halál, mely legyőzze Őt!

Ujjong a föld, Jézust áldja,
Halleluja! Feltámadt! Halleluja!
Őt áldjad! Halleluja!

Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy szabaddá Ő tehet.
Halld a hírt, harangok zengik,
Hogy újjá lesz életed.

Száz angyal szolgál közöttünk,
Most hódol minden a Bárány előtt,
Jöjj, ne várj, mert eljött az óra,
Hogy Jézust lásd, és fogadd be Őt!

Ujjong a föld, Jézust áldja,
Halleluja! Feltámadt! Halleluja!
Őt áldjad! Halleluja! Halleluja.

Száz angyal szolgál közöttünk,
Most hódol minden a Bárány előtt,
Jöjj, ne várj, mert eljött az óra,
Hogy Jézust lásd, és fogadd be Őt!

Ujjong a föld, Jézust áldja,
Halleluja! Feltámadt! Halleluja!
Őt áldjad! Halleluja!
Halleluja.

Elhívás

Uram, szóltál nekem, s én hallottalak,
Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak.
Itt állok előtted, küld el engemet,
Megyek népem közé, ha fogod a kezem.

Érintsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak,
Add igéd a számba, hogy ne én szóljak!

Uram, szabadkoztam olykor: „fiatal vagyok,
Nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok”,
Akkor te így szóltál: „Ne félj, gyermekem,
Hatalmas leszek a te gyengeségedben!”

Törd össze a szívem, járj át teljesen,
Váljon a te Igéd tűzzé szívemben!

Uram, teljes már az öröm, és béke szívemben,
Tudom, kiben hiszek, s hogy ki van mellettem.
Csodállak, mert szeretsz, és törődsz énvelem,
Használni akarsz a te csodás tervedben.

A vakok látnak

A vakok látnak, a sánták járnak,
A halottak ébrednek álmukból.
Kik rabok voltak, most megszabadulnak,
A szegényeknek örömhír szól.

Ő az Úr, Ő a nagy Király,
aki ott ül, Isten jobbján,
Ő az Út, Ő az Igazság,
Ő az élet, aki terád vár.

A gonosz tettek mind eltöröltetnek,
És tisztává lesz a romlott szív,
A megtört lelkek új életre kelnek,
A Mester van itt és téged hív.

Ő az Úr, Ő a nagy Király,
aki ott ül, Isten jobbján,
Ő az Út, Ő az Igazság,
Ő az élet, aki terád vár.

Istenem mindenem

Így szólt a víz: A hegyre menekülj!
Így szólt a nap: A hegyre menekülj!
És szólt a szél: Siess, mert jön az éj!
Száz égi jel a szívemre beszél.

Szép égi jel, most nem mehetek el!
Víz-tiszta fény, ma minden az enyém.
És szólt a szél: Tiéd sohase volt,
Magába zár a mindörökre holt.

Nem enged már,
Magába zár.
Siess és menekülj,
Az éjszaka itt talál.

Így szólt a víz: Lemostam, ami fáj,
Szépségedet kivánja a király!
Szépségedet kivánja a király!
Így szólt a szél: Az Ég ma hazavár!

Száz égi jel, kívántam, ami szép.
Semmivé lett, mit két kezem elért.
Így nincstelen jövök, hogy befogadj,
Tied vagyok, a mindenem Te vagy.

Ég s Föld velem,
Megérkezem.
Itt jövök nincstelen:
Te vagy mindenem.

Igen, Uram,
Nem érthetem,
Ha szólítasz,
Nem kérdezem,
Nem kérdezem,
Ki vagy nekem,
Hogy érthetném,
Te vagy mindenem.
Istenem, mindenem.

Ki olyan mint Ő

Ki olyan mint Ő, a megölt bárány ott Isten jobbján
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak a Nagy Királynak.

Szívből imádd, ó, a napfelkeltétől míg rád borul az éjjel
Szívből imádd, minden nemzet minden nyelv,
minden angyal, minden szent áldd Őt

Ki olyan mint Ő, a győztes oroszlán, ott Isten trónján
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak a Nagy Királynak

//: Szívből imádd, ó, a napfelkeltétől míg rád borul az éjjel
Szívből imádd, minden nemzet minden nyelv,
minden angyal, minden szent : // áldd Őt

Meghívtál, hogy vízre lépjek

Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem.

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
Te nem hagysz el és nem inogsz meg.

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran Veled járjak és bárhová hívsz, menjek.
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.

És nagy Neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

Virágvasárnap délután a Közösségi Házban az Újpalotai Forrás Zenekar adott húsvéti koncertet.