2013. július 19. (péntek, ötödik nap)

Délelőtti záró áhítat: Az imádság és a gyülekezet
Jakab levele 5, 13-20.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé (Útravaló))
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.

119. Zsoltár 172-176.
Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem! Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.

Kötött imádság (Szent Patrik: Úti imádság)
Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam…
Ámen.

Péntek délelőtti tanítás (Az imádság és a gyülekezet)

Az áhítaton elhangzott énekek közül két új ének:

Áldás

Mielőtt a világ meglett,
Ő már téged eltervezett
Téged Ő már akkor szeretett.
Testedet Ő alkotta, lelkedet,
Ő formálta –
Azért vagy, mert Ő akarta.

Áldjon meg téged az Úr!
És őrizzen meg téged Ő!
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét,
S könyörüljön terajtad Ő!
Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját,
Adjon tenéked békességet,
És hozza el az Ő országát.

Mikor elszakadtál tőle
Ő utánad jött a földre
Helyetted Ő ment keresztre.
A halálból kihozott,
Sebeivel meggyógyított
Vérével tisztára mosott.

Áldjon meg téged az Úr!
És őrizzen meg téged Ő!
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét,
S könyörüljön terajtad Ő!
Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját,
Adjon tenéked békességet,
És hozza el az Ő országát.

Megmentette a lelkedet,
Tőle kaptál új életet,
Mert Ő maga a szeretet.
Ő a te édesapád
Országa a te hazád,
Míg odaérsz, Ő vigyáz reád.

Áldjon meg téged az Úr!
És őrizzen meg téged Ő!
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét,
S könyörüljön terajtad Ő!
Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját,
Adjon tenéked békességet,
És hozza el az Ő országát.

Nagy király

Nagy Király, Felséges Úr, Király,  
Isten Fia, tied minden magasztalás!  
Szent sereg előtted hajt fejet, hozsannát zeng:  
Te vagy a Szent! – Téged imád.  
Nincs más név! Te vagy az üdv, az Élet, Jézus!  
Megtartónk, Szabadítónk, Csak te vagy a Fény!  
Nagy Király! Imádunk nagy Király!  
Hatalom üdv, áldás erő, minden Tiéd!  

 

Az ötödik, záró nap képei