2012. július 10. (kedd, ötödik nap)

Kedd délelőtti záró áhítat: Összegzés, Múltból a jövendő felé

Fogarasi Gábor

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
A türelem csak türelemmel sajátítható el,
mint ahogy az ember úszni csak
az úszás gyakorlása által tanulhat meg.

119. Zsoltár 1-8.
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb,
egymaga könnyűvé tesz minden terhet,
méltósággal visel minden méltatlanságot.
Mert a terhet nem érzi tehernek, minden keserűt édessé, jóízűvé tesz.
Jézus nagylelkű szeretete nagy vállalkozások véghezvitelére sarkall,
arra biztat, hogy mindig tökéletesebbre vágyakozzunk.
A szeretet fölfelé igyekszik, nem akar semmi alantasba bonyolódni.
Semmi sem édesebb a szeretetnél,
semmi sem erősebb,
semmi sem magasabb, tágasabb,
semmi sem kedvesebb, tökéletesebb és jobb az égen és a földön.
Mert a szeretet Istentől született,
és csak Istenben nyughatik meg túl minden teremtményen.

Péntek délelőtti tanítás (Múltból a jövendő felé)

A záró áhítaton összefoglaltuk, hogy kinek mi vált fontossá a tábor alatt. A közös összegzés, hálaadás:

„Amikor Jézus gyógyít egy kapcsolatban, akkor minden felett meggyógyít. Merjem remélni, hogy amiképpen munkálkodik benne, azonképpen a másikban, másokban is.”
„Hittünk tudja, hogy meggyógyulunk. Ha szívünk mélyéről jön a kiáltás megadatik.”
„Rászorult gyermeknek lenni és megmaradni annak. Könnyeink és sebeink igaz gyöngyé válnak.”
„Azt gondoltam nem kell újra gondolnom a kapcsolataimat, de most már más fényben látom.”
„Ahhoz, hogy a családunk tagjaiban felmerülő problémákon úrrá legyünk, előbb a bennünk lévő dolgokon kell úrrá lenni. Ehhez kell a segítség.”
„A családon belüli szeretet kapcsolatok feltételezik, hogy néha kell tudni nemet mondani, határokat húzni. Ha Isten egyénnek, személyiségnek tekint engem, tiszteljem meg magam azzal, hogy én is így tekintek magamra.”
„Gyermekeinket ne fojtsuk meg „szeretetünkkel”.
„Megmerevedett kapcsolatainkban Jézus újat kezdhet, de ehhez meg kell aláznom magam.”
„A kommunikáció döntő jelentőségű, annak minősége nagyon meghatározó a kapcsolataink gyógyulásában.”
„Megerősített, hogy kell és lehet határokat húzni, hogy személyiségünk megmaradjon.”
„ Az összetartozás élménye jelentett sokat. Jó volt veletek együtt lenni.”
„Megérintett, hogy Jézus gyógyítási történetei mennyire általánosak és mégis mennyire személyesen érintenek.”
„Ha zavar más gőgje és sértődöttsége, előbb nekem kell meggyógyulnom belőlük.”
„Ha érzem, hogy van valami gond a kapcsolatokban és lehetőségem van segíteni, akkor tegyem is. Még ha már, oly sokszor is neki futottam, akkor is újra erőt kérni és venni hozzá.”
„Valakit igazán szeretni, nem jelenti, hogy mindenben engedek neki és kiszolgálom.”
„Nem közöttem és a másik között kezdődik a gyógyulás, hanem először bennem.”
„Ha már fogalmam sincs, hogy miképpen segíthetek, nem menekülni kell, hanem Jézust segítségül hívni.”
„Közösségben lenni jó!”

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Áll a Krisztus szent keresztje

Áll a Krisztus szent keresztje
Elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve
Látom üdvösségemet.

Bánt a sok gond, űz a bánat,
Tört remény vagy félelem:
Ő nem hágy el, biztatást ad:
Békesség van énvelem.

Boldogságnak napja süt rám;
Jóság, fény jár utamon:
A keresztfa ragyogásán
Fényesebb lesz szép napom.

Ez az a nap

//: Ez az a nap, ez az a nap,
mit az úr szerzett, mit az úr szerzett! ://

Örvendjünk, vigadjunk e napon!

Örvendjünk, vigadjunk e napon!

Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr szerzett!

//: Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk, akit szolgálunk. ://

Szolgáljuk hűséggel szent nevét!

Szolgáljuk hűséggel szent nevét!
Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk!

//: Eljön az Úr, eljön az Úr,
akit úgy várunk, akit úgy várunk. ://

Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már!
Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már!

Jövel Uram, jövel Uram,
jövel Úr Jézus!