Karácsonyi koncert (2013)

A 2013-as karácsonyi koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten és a szeretetvendégségen készült képek is megtekinthetők.

Várj ember szíve készen

Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr,
Ki üdvösséged lészen, szent, győztes harcosul.
Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok,
Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő.

Jól készítsétek utát, a vendég már közel.
Mi néki gyűlölt, utált, azt mind vessétek el.
A völgyből domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen.

Az Úr elé ha tárod a szív alázatát,
Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld.
A testi gőg: halál, de bűnödet ha bánod,
Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.

Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív,
Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát!

A sötétség szűnni kezd már

A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk
Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul
Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad
A halálból élet támad
A gonosznak híre sem marad.

Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból
S fölragyog majd néked a Krisztus.

Itt a csendben

Itt a csendben szavad bennem szól,
Mint a tűzláng, úgy jár át.
Itt a csendben végre szebben értem a szót,
vágyom a jót:
Ragadj meg és formálj át!

Úgy kell, hogy lássam, szépséged érintsem,
Mélyebben éljem át!
Úgy kell, hogy értsem, még jobban érezzem:
Szentlelked árad rám.

Itt a csendben, titkos mennyben jár,
Szívem-lelkem Téged vár.
Átölelsz és sodor már a szeretet-ár, nincs akadály.
Ragadj meg és formálj át!

Úgy kell, hogy lássam, szépséged érintsem,
Mélyebben éljem át!
Úgy kell, hogy értsem, még jobban érezzem:
Szentlelked árad rám.

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel,
Csak Téged áhít Izrael.
És Hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó jöjj, el Napkelet,
Hogy megvigasztald árva népedet.
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó, jöjj el Adonaj,
Ki forgószélből szólalál,
Úgy adtál törvényt népednek.
Jöjj fenségedben, jelenj meg!
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Te vagy az, akiből élet árad

Te vagy az, akiből élet árad,
Te vagy csak igaz szó a számban,
Szívem kincse, lélegzetem, mindenem.
Te vagy az, akire mindig vártam,
Hajnalcsillag vagy az éjszakában,
Olyan egyedül érzem magam Nélküled.

De Te velem vagy, Jézus, minden nap.
Te vagy a fény, ha éjjel van.
Te vagy az tűz a szívemben, ami ég.
Jézus, Te vagy az életemben csak
Igaz barát, ki el nem hagy,
Minden óra, minden nap a Tiéd.

Erős szikla vagy Te, amire állok,
Te vagy az, aki a boldogságot
Elhoztad az égből az én szívembe.
Én nem ismertelek, de Te ismertél,
Életedet adtad, úgy szerettél,
Hogyan köszönjem meg Néked az egész életem.

De Te velem vagy, Jézus, minden nap.
Te vagy a fény, ha éjjel van.
Te vagy az tűz a szívemben, ami ég.
Jézus, Te vagy az életemben csak
Igaz barát, ki el nem hagy,
Minden óra, minden nap a Tiéd.

Te vagy az, akiből élet árad,
Te vagy csak igaz szó a számban,
Szívem kincse, lélegzetem, mindenem.

Jézus, Messiás

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága.
Izrael reménysége, ama fényes hajnali csillag.

És aki hallja, az mondja, hogy jövel,
aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el
az élet vizét ingyen.

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

A Világ Megváltója (Miért hogy Ő)

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,
költötte ránk szerelme kincseit,
vagy mint a pásztor elveszett után járt,
elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Júdeából származott,
hogy Betlehemben jászolágya volt,
hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
ím, így jött el Ő, a Világ Megváltója.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,
békéje fénylik Golgota hegyén.
Szíve miért szakadt meg a keresztfán,
tövisből miért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
megterhelt lélek láncait leoldja.
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,
ha egy szaván a béke lesz az úr.
Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,
ha minden szívet lénye majd betölt?
De azt tudom, hogy angyalének ujjong,
megváltott lelkek hangja zengi Őt.
Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:
végre király Ő, a Világ Megváltója.

Krisztus Úr, a nagy Király

Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!
Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!

Betlehem, hol Földre jött, halleluja,
És itt élt a nép között, halleluja!

Golgotán, ki megváltott, halleluja,
Harmadnap feltámadott, halleluja!

Ő tisztít a bűntől meg, halleluja,
Vére ad új életet, halleluja!

Egy nap majd, ha visszajön, halleluja,
Mily jó lesz ott nála fönt, halleluja!

Jertek, menjünk sietve

Jertek, menjünk sietve, Krisztust megismerni,
Betlehembe menjünk el, tisztességet tenni,
Betlehembe menjünk el, üdvösséget nyerni.

Emberré lett Isten Fia, dicsérünk mi Téged,
Vállaltad e földi létet, hálát adunk érte,
Halleluja, Halleluja, hálát adunk érte.

Jertek, menjünk sietve, magunk megismerni,
Jászoltól elindulva, élet útját járni,
Krisztus fénye tükrében, magunkat meglátni.

Emberré lett Isten Fia, dicsérünk mi Téged,
Vállaltad e földi létet, hálát adunk érte,
Halleluja, Halleluja, hálát adunk érte.

Jertek, menjünk sietve, Krisztust megismerni,
Krisztus fénye tükrében, magunkat meglátni.

Ki az, kit csöndes áhítattal

Ki az, kit csöndes áhítattal Mária bepólyált?
Ne mondd, hogy még nem ismered a Földnek Megváltóját!
Halld, angyal kórus zengi: Jézus Krisztus földre szállt,
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor, kínálj néki szállást!

Ha nagy király, miként lehet, hogy ágya durva jászol
És ékes csillogás helyett, csak egy kis mécs világol?
Elhagyta Ő az égi trónt s a mennyben mindenét.
Szent szíve úgy szeret, lehozta Ő a békét.

Más kincset adni nem tudunk, kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk, míg Betlehembe érünk.
//: Jöjj vélünk Földnek minden népe, Ő az új Király,
Higgy Benne és megosztja véled szent országát! :\\

Itt állok jászolod felett

Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem,
Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem,
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem,
Hogy kedves légyek néked.

Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél,
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél,
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.

Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem,
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem,
És bölcsőd, szállásod leszek,
Jövel hát, tölts el engemet
Magaddal, nagy örömmel.

Most keljetek fel

Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap,
Mert Jézus Krisztus megszületett.
Hát jöjjetek mind, lássuk meg az Urat,
Ki békét hirdet közöttetek.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.

Ma dobd el a tőrt, hagyd a haragodat,
És halld a béke üzenetét!
Az Istennek szent Fia legyen Urad,
Hogy hordozd Krisztus szeretetét.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.

A földön az éj és a halál az úr,
De látom már a mennyei fényt.
Mert Krisztus az Úr, Ő a Szabadító,
A megtört szívnek Ő ad reményt.

//: Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást. ://

A jászolban ki az ott

A jászolban ki az ott, kit imádnak pásztorok?
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya!
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk.

Kis hajlékban ki az ott, szolgaként, ki fáradott?
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya!
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk.

Gecsemánéban amott, éjjel ki fohászkodott?
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya!
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk.

Golgotán, vajh ki az ott, bűnünkért ki áldozott?
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya!
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk.

Vajh ki az, ki sírból ott harmadnap feltámadott?
//: Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya!
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. ://

Uram, gondolj rám

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Ami fáj, ami kín csak bennem ég,
Egyedül Te tudod, hogy terhel még.
Moss meg életem szennyétől,
Adj rám új ruhát a Lélektől!

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Ami, várt, ami volt, mind porba hullt,
Lábadhoz borulok mint egy holt.
Kereszt kínjait hordoztad,
Hogy kiáraszd rám az irgalmat.

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Goin’ home to God

Soon I will be done with
the troubles of the world,
troubles of the world, Lord,
the troubles of the world.
Soon I will be done with
the troubles of the world,
Goin’ home to God.

I want to meet my mother,
I want to meet my father,
I want to meet my sisters
and brothers,
Goin’ home to God.

Goin’ home to God.
I’m goin’ home to God.
I’m goin’ home to God.

Csendes éj

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál,
szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigasz adó mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!