2013. július 15. (hétfő, első nap)

Esti áhítat: Anna imádsága
I. Sámuel 1, 1-28.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé (Tíz lépcső))
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

119. Zsoltár 1-8.
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!

Kötött imádság (Ismeretlen középkori magyar szerző)
Atyaistennek hatalma
Erősíts meg engemet!
Fiúnak bölcsessége
Taníts engemet!
Szentléleknek szerelme
Világosíts engemet!
Adjad énnekem
Magadat ismernem,
Ahogy tudod és akarod. 
 
Mindenkor fölöttem légy, hogy engemet megáldj.
Énnálam légy, hogy engemet őrizz.
Alattam légy, hogy engemet elvígy.
Utánam légy, hogy engem oltalmazz.
Ki tökéletes Szent Háromságban élsz,
És országolsz, örökül örökké.

Hétfő esti tanítás (Anna imádsága)

Az áhítaton elhangzott énekek közül két új ének:

Légy az én álmom

Légy az én álmom, a szívem tiéd,
Nem hódol másnak a Föld és az Ég.
Gondolatom őrizd, míg felkél a Nap,
S ha végleg elalszom, Uram, hadd lássalak.

Ha szólók, Te szóljál, nem kívánok mást;
Ha nézek, Te nézzél, ha látok, Te láss.
Légy atyám nékem, s én fiad legyek,
Istenem, hadd járjak mindig veled.

Mennyei Királyom, szerelmed legyen,
Mi átjárja teljesen szívem-lelkem.
Bármi is érjen már, ó én Krisztusom,
A Mindenség Ura vagy, Te légy otthonom.

Szeretlek Uram

Szeretlek Uram, én erősségem,
Kősziklám, pajzsom, védelmem.
Benned bízom én, Te vagy Istenem,
Oltalmam, biztos menedékem.
 
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Gonosz áradat idején is megtartóm.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm.

Megindult a föld, megrendült az ég,
Mert az Úr izzó haragra gyúlt.
Lenyúlt a magasból, értem jött el Ő,
Hogy kivonja lelkem a Seolból.
 
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Gonosz áradat idején is megtartóm.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm.

Szeretlek Uram, én erősségem,
Megváltóm, Te vagy Istenem!
Bűnöm terhétől szabad már szívem,
Mert Szent Fiad meghalt helyettem.
 
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Gonosz áradat idején is megtartóm.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm.

 

Az első nap képei