Karácsonyi koncert (2015)

A 2015-ös karácsonyi koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

A sötétség szűnni kezd már

A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk
Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul
Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad
A halálból élet támad
A gonosznak híre sem marad.

//: Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból,
S fölragyog majd néked a Krisztus. ://

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel,
Csak Téged áhít Izrael.
És Hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó jöjj, el Napkelet,
Hogy megvigasztald árva népedet.
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó, jöjj el Adonaj,
Ki forgószélből szólalál,
Úgy adtál törvényt népednek.
Jöjj fenségedben, jelenj meg!
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Eljött hozzám

//: Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
Felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, magát megalázva,
Bűneimért szenvedett.

Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,
Azt, ki értem adta önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
Fogadd el szívem imádatát. ://

//: Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. ://

//: Hívd segítségül nevét és megmenekülsz! ://

Soha nem volt még

Soha nem volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk,
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár, aki íme eljött hozzánk.
A boldogság víg napja ez, úgy vártunk erre rég
Szent békét hirdet a megváltó. Akit minekünk küld az ég.

Soha nem volt még ilyen áldott éj, nem gyúl ki soha ily fény,
A legszebb tűz, a legszebb nap van a ragyogó ég ívén.
A mennyország elküldte ím az Isten egy fiát,
A béke angyala énekel. Vele dalolunk glóriát.

Szép jel

Háromkirályok napján,
Országunknak istápját
Köszöntsük énekekkel
Örvendező versekkel.

Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Az éjszaka micsoda?
Csillagszeplős palota,
Göncöl törött kocsija,
A homlokán ragyog a

Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Hát a jászol micsoda?
Tehén-meleg nyoszolya.
Esik a hó szabadon,
Segíts világ fiadon!

Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Kiszakad már a fiú,
Mosolyog a szomorú,
Anya fiát altatja,
Végre én is alszom ma.

Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Hát az ember kicsoda?
Farkasalma, rezeda.
Ez a gyermek álmodja,
Holnapután megmondja.

Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Betlehem kis falucskában

Betlehem kis falucskában
Karácsonykor éjféltájban
//: Fiú Isten ember lett
Mint kisgyermek született. :\\

Az angyalok fenn az égben
Mennyei nagy fényességben
//: Zengik a szép éneket:
Dicsőség az Istennek! :\\

Ó, kicsinyke Betlehem

Ó, kicsinyke Betlehem, városok közt legnagyobb, éja.
Mert tebenned megjelent üdvösségünk, Jézusunk,
éja jubilemus.

Jöttét csillag hirdeti, szebb e fény, mint napkorong, éja.
Látják ezt a mágusok s hozzák földjük kincseit,
éja jubilemus.

A királyt a színarany, Istent tömjén illeti, éja,
Lám a mirha jelzi már: Krisztus értünk halni fog,
éja jubilemus.

Ergo nostra cantio psallat
cum tripudio benedicat Domino.

Ki az, kit csöndes

Ki az, kit csöndes áhítattal Mária bepólyált?
Ne mondd, hogy még nem ismered a Földnek Megváltóját!
Halld, angyal kórus zengi: Jézus Krisztus földre szállt,
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor, kínálj néki szállást!

Ha nagy király, miként lehet, hogy ágya durva jászol
És ékes csillogás helyett, csak egy kis mécs világol?
Elhagyta Ő az égi trónt s a mennyben mindenét.
Szent szíve úgy szeret, lehozta Ő a békét.

Más kincset adni nem tudunk, kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk, míg Betlehembe érünk.
//: Jöjj vélünk Földnek minden népe, Ő az új Király,
Higgy Benne és megosztja véled szent országát! :\\

Most keljetek fel

Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap,
Mert Jézus Krisztus megszületett.
Hát jöjjetek mind, lássuk meg az Urat,
Ki békét hirdet közöttetek.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.

Ma dobd el a tőrt, hagyd a haragodat,
És halld a béke üzenetét!
Az Istennek szent Fia legyen Urad,
Hogy hordozd Krisztus szeretetét.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást.

A földön az éj és a halál az úr,
De látom már a mennyei fényt.
Mert Krisztus az Úr, Ő a Szabadító,
A megtört szívnek Ő ad reményt.

//: Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, bíztatást. ://

Ó, jöjjetek, hívek

Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya:
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Az életnek szent Ura, dicsőség Királya
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen.
Nagy dicsőséges, szent és örök Isten!
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,
Csak tégedet illet szívünk tisztelete!
Isteni Gyermek, testet öltött Ige!
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Jöjjetek Krisztust dicsérni

Jöjjetek Krisztust dicsérni,
Bízó szívvel hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jöjjetek.

Bűn, pokol már búban éljen,
Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében
Már levetjük mind a bút.

Küldte Őt az Úr kegyelme
Öröklétre, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje
Boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket,
Nagy jósága ránk tekintett,
S ördögcsalta bús szívünket
Mennymagasból látni jött.

Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra Nyílik,
édes Jézusunk.

Jászol-ölben drága gyermek,
Ég felé vigyen kegyelmed,
Hol dicsérve énekelnek
Édes hangú angyalok.

Ó, Betlehem kis városa

Ó, Betlehem kis városa, mily csendben fekszel ott!
Álomtalan meződ felett a néma csillagok.
De zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény:
Ez éjszakán beteljesült Benned minden remény.

Ó, Betlehem szent Gyermeke, hozzánk Te szállj ma le!
Vesd ki a bűnt, szüless ma meg, és jöjj a szívünkbe!
Most is cseng, mit az égi angyalkar énekel,
Ó, jöjj hozzánk, velünk maradj, Urunk, Immánuel!

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek,
Mely a világ öröme lesz.
Született néktek Betlehemben
A megtartó Úr Jézus.

//: Dicsőség a mennyekben, Békesség a Földön! ://

Az Ige testté lett, eljött közénk,
Hogy elhozza a megváltást.
Mert Isten úgy szerette e világot,
Hogy elküldte az Ő Fiát.

//: Dicsőség a mennyekben, Békesség a Földön! ://

A Világ Megváltója

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,
költötte ránk szerelme kincseit,
vagy mint a pásztor elveszett után járt,
elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Júdeából származott,
hogy Betlehemben jászolágya volt,
hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
ím, így jött el Ő, a Világ Megváltója.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,
békéje fénylik Golgota hegyén.
Szíve miért szakadt meg a keresztfán,
tövisből miért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
megterhelt lélek láncait leoldja.
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,
ha egy szaván a béke lesz az úr.
Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,
ha minden szívet lénye majd betölt?
De azt tudom, hogy angyalének ujjong,
megváltott lelkek hangja zengi Őt.
Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:
végre király Ő, a Világ Megváltója.

Ő a minden

Nincs más cél, és nincs más út.
Nincs más kéz, mi értünk nyúlt.
Ha szomjas vagy, nincs más kút.
Jézus az egyetlen!

Egy pillantása mindent lát.
Egy érintése átformál.
Elég ha szól egy szót, és porba hull
A súlyos lánc.

//: Ő a minden, Akire nézve
az ég és föld teremtetett.
Beszéde élet, szeretetében
én is elmerülhetek. ://

//: Értem jött, rám talált,
szeretve felkarolt engem.
Minden szív, minden száj
vallja, Jézus az egyetlen. ://

//: Ő a minden, Akire nézve
az ég és föld teremtetett.
Beszéde élet, szeretetében
én is elmerülhetek. ://

Csendes éj

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál,
szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigasz adó mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!