Karácsonyi koncert (2014)

A 2014-es karácsonyi koncert dalai érhetők el itt hamarosan, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten és a szeretetvendégségen készült képek is megtekinthetők.

A sötétség szűnni kezd már

A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk
Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul
Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad
A halálból élet támad
A gonosznak híre sem marad.

Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból
S fölragyog majd néked a Krisztus.

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel,
Csak Téged áhít Izrael.
És Hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó jöjj, el Napkelet,
Hogy megvigasztald árva népedet.
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét.
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Ó, jöjj, ó, jöjj el Adonaj,
Ki forgószélből szólalál,
Úgy adtál törvényt népednek.
Jöjj fenségedben, jelenj meg!
Örvendj, örvendj, ó Izrael,
Mert eljön Ő, Immánuel!

Tégy újjá lelkem mélyén

Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!
Tiszta szívet teremts bennem, Uram!
Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!
Tiszta szívet teremts bennem, Jézus!

Ó, kérlek el ne küldj, el ne taszíts vétkemért,
Lelked ne hagyjon egyedül így!
Ó, adj nékem ma: új életet, új utat!
Tiszta szívet teremts bennem, Uram!

Itt van az a hely

Eljöttél hát, örülök neked,
Találkozás, egy csepp szeretet,
Eljöttem én is, leülök veled,
De látnom kell: itt van az a hely?!

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel,
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.

Nézd meg a szívem! Ez itt nem szokás,
Súlyos és kemény, egy kő ez, nem vitás.
Úgy lehetnek a kövekből fiak,
Ha Jézus szól: add meg magad!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.

Eljöttünk hát, ez itt a szokás,
Találkozás, de most ez valami más,
Ha a szívemben lehull a lepel
Mert Ő jött el. Itt van az a hely!

Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat
Ő teremt. Itt van az a hely!
Itt van az öröm, és itt van a szeretet,
Itt van a remény, mert Jézus itt van!
Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat Ő teremt.
Itt van az a hely!

Ne félj, ha a fényben

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a hangod oly gyenge, oly idegen.
A választ már érted, mert érint szelíden.

Ne félj, ha a csendben még hallgatsz, de érzed,
Hogy Ő töri össze a szíveden a kérget,
Ne félj, ha a lélek átmossa a szívedet,
Mert Jézus szól benned, az élő szeretet.

Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol,
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol.
Ne félj, ha a lélek oly titkos, oly idegen.
Már érzed, hogy szólít, mert érint szelíden.

Adj új erőt

//: Adj új erőt, adj új éneket,
Lelkedből fakadó, élő üzenetet!
Embereket hozzád vonzó,
áldó szeretetet,
Add Lelkedet, Szentlelkedet! ://

Mutasd meg, Uram,
hogy miért és mit teszek,
Hogy nap nap után mennyit ér,
Mire szórom a perceket.
Vizsgálj meg, Uram, hogy mire gondolok,
Hogy a szívem mélyén milyen bűnt,
Milyen titkokat hordozok!

Kelj fel és járj

Valamit megőriznék – egy cseppnyi varázst,
Tenyerem megtartaná az izzó parázst,
Ami égetett, úgy szikrázott – egy megrendítő szó,
Mégis életet adott, felrázott;
Nem kell a megszokás, a sorsom megint más –
Kelj fel és járj!

Csak egyszer, igen, csak egyszer,
A tegnap megtörik és soha többé!
Igen, csak egyszer odaadni mindent,
Így jövök, Uram, színed elé.

Azt mondod, recept kéne, merre mehetnénk,
Kétség és harcok nélkül bátran követnénk.
Biztosan megrendezett színjáték, nincs semmi újítás,
De ha kell még mennyei ajándék:
Áttör, amire vársz – a Kegyelem előtt állsz:
Kelj fel és járj!

Csak egyszer, megint csak egyszer,
A bűn is megtörik, mondd: soha többé!
Igen, csak egyszer odaadni mindent,
Így jövök, Uram, színed elé.

Azt hiszed, élheted újra, ami tegnap volt,
Fásultan másolnád át az elmúlt napot.
Örökké körben forgó világunk: reinkarnáció,
De ha életért égsz és kívánod:
Megérint, akire vársz, a Szeretet előtt állsz.

Tiéd a kegyelem/ Enyém a kegyelem,
Nézd itt van az élet/ Itt van az élet,
Enyém a Krisztus/ Tiéd a Krisztus
Az élő király/ az élő király!
Enyém a kegyelem/ Tiéd a kegyelem,
Hogy érte égjek/ Hogy érte égjek,
Tiéd a Krisztus: Kelj fel és járj!

Csak egyszer, igen, csak egyszer,
Mert Ő szól, Istened, így soha többé!
Igen, csak egyszer odaadni mindent,
Így jövök, Uram, színed elé.

Nincs vége

Nincs vége – ez a vacsora megszakadt,
De eljön Ő, mert látni akarja az arcodat,
S ha visszajön, siratja mind a Föld
A kereszten szenvedőt.

Keres még, kutatja várva várt
Felékesített menyasszonyát,
És ámul a Föld: meglelte kedvesét,
Az átszegzett vőlegényt.

Nincs vége: a kenyeret nyújtja,
Megtört testét, nyújtja a bort.
Vedd fel a kendőt, amit a sírban
Összehajtva otthagyott,
Mert eljön Ő.

Uram, gondolj rám

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Ami fáj, ami kín csak bennem ég,
Egyedül Te tudod, hogy terhel még.
Moss meg életem szennyétől,
Adj rám új ruhát a Lélektől!

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Ami, várt, ami volt, mind porba hullt,
Lábadhoz borulok, mint egy holt.
Kereszt kínjait hordoztad,
Hogy kiáraszd rám az irgalmat.

Uram, gondolj rám, kegyelemmel várj,
Csendben lépj hozzám, könyörülj rajtam!
Mikor gondolsz rám, szelíden szólj hozzám,
Uram, úgy nézz rám, hogy könyörülj rajtam!

Krisztus Úr, a nagy Király

Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!
Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!

Betlehem, hol Földre jött, halleluja,
És itt élt a nép között, halleluja!

Golgotán, ki megváltott, halleluja,
Harmadnap feltámadott, halleluja!

Ő tisztít a bűntől meg, halleluja,
Vére ad új életet, halleluja!

Egy nap majd, ha visszajön, halleluja,
Mily jó lesz ott nála fönt, halleluja!

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek

Ne féljetek, nagy örömet hirdetek,
Mely a világ öröme lesz.
Született néktek Betlehemben
A megtartó Úr Jézus.

||: Dicsőség a mennyekben,
Békesség a Földön! :||

Az Ige testté lett, eljött közénk,
Hogy elhozza a megváltást.
Mert Isten úgy szerette e világot,
Hogy elküldte az Ő Fiát.

||: Dicsőség a mennyekben,
Békesség a Földön! :||

Egy csillag (Karácsony)

Egy csillag fénylik az éjben,
Valaki megszületett.
Valaki eljött a földre,
hogy neked adjon életet.

Jászolban fekszik a gyermek,
szegényen jött el közénk.
Szegényen, nem hozott semmit.
Egyedül az Isten szeretetét!

//: Ha Jézus kérlel egyre jobban,
Érzem szívem lángra lobban,
átadom életem! :\\

Egy csillag fénylik az éjben,
Valaki megszületett.
Úr Jézus eljött a földre,
hogy neked adjon új életet.

Jászolban fekszik a gyermek,
szegényen jött el közénk,
de elhozta, amit úgy vártunk:
elhozta az Isten szeretetét!

Ki az, kit csöndes áhítattal

Ki az, kit csöndes áhítattal Mária bepólyált?
Ne mondd, hogy még nem ismered a Földnek Megváltóját!
Halld, angyal kórus zengi: Jézus Krisztus földre szállt,
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor, kínálj néki szállást!

Ha nagy király, miként lehet, hogy ágya durva jászol
És ékes csillogás helyett, csak egy kis mécs világol?
Elhagyta Ő az égi trónt s a mennyben mindenét.
Szent szíve úgy szeret, lehozta Ő a békét.

Más kincset adni nem tudunk, kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk, míg Betlehembe érünk.
//: Jöjj vélünk Földnek minden népe, Ő az új Király,
Higgy Benne és megosztja véled szent országát! :\\

Itt állok jászolod felett

Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem,
Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem,
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem,
Hogy kedves légyek néked.

Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél,
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél,
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.

Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem,
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem,
És bölcsőd, szállásod leszek,
Jövel hát, tölts el engemet
Magaddal, nagy örömmel.

Most keljetek fel

Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap,
Mert Jézus Krisztus megszületett.
Hát jöjjetek mind, lássuk meg az Urat,
Ki békét hirdet közöttetek.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, biztatást.

Ma dobd el a tőrt, hagyd a haragodat,
És halld a béke üzenetét!
Az Istennek szent Fia legyen Urad,
Hogy hordozd Krisztus szeretetét.

Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, biztatást.

A földön az éj és a halál az úr,
De látom már a mennyei fényt.
Mert Krisztus az Úr, Ő a Szabadító,
A megtört szívnek Ő ad reményt.

//: Halleluja, Isten nem hagy el!
Halleluja, Jézust küldte el.
Csak Ő ad erőt, újulást
Csak Ő ad reményt, biztatást. ://

Mária altatója

Jó estét, jó estét, Ég s Föld fia,
Te vagy a Jézuska, ő Mária,
Bátyád aranyos Nap sugara,
Húgocskád ezüstös Hold sugara.

Csicsíja, baba, csicsíja, baba,
Ne sírj, Máriánál van vacsora!
Tejet iszik az Isten fia,
Édes tejet iszik Isten fia.

Falu végén van egy házikócska,
Falu végén van egy házikócska,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,

A lábával rengengeti vala,
A lábával rengengeti vala,
A szájával fújdogolja vala,
A szájával fújdogolja vala:

Aludj, aludj, Istennek báránya,
Aludj, aludj, Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra,
Szerelemből jöttél a világra.

Keres már a katona, hogy elvezet,
Keres már a gazdag, hogy kinevet,
Keres a halál, hogy megszeret,
Keres már a halál, hogy megszeret.

Zöldellik ágacska – a keresztfád,
Ébred a magocska – töviskoronád,
Szeretne mégis ez a világ,
Szerethetne mégis ez a világ.

Falu végén van egy házikócska,
Falu végén van egy házikócska,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,
Abban van egy rengengő bölcsőcske,

A lábával rengengeti vala,
A lábával rengengeti vala,
A szájával fújdogolja vala,
A szájával fújdogolja vala:

//: Aludj, aludj, Istennek báránya,
Aludj, aludj, Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra,
Szerelemből jöttél a világra. ://