Húsvéti koncert (2012)

A 2012-es húsvéti koncert dalai érhetők el itt, a dalok szövegével együtt. Az MP3 felirat mellett a dal címére kattintva letölthetőek az énekek. Az oldal alján a koncerten készült képek is megtekinthetők.

Az Úr az Isten

Az Úr az Isten, Ő hűséges.
Jézus nevét hirdeti szívünk.
Ő Élet, Igazság és Kegyelem.
Csak Benne van minden reményünk.

Hívd Őt és válaszol, ha őszintén keresed.
Jézus a Megváltó és Ő a szeretet.
Hidd el, hogy Ő az Úr, ki vár tégedet,
Add át Neki szívedet!

Isten a hatalmas, mert Ő a szent.
Minden útja igaz és tökéletes.
Életem kősziklája csak Te vagy,
Szívemből magasztallak és buzgón áldalak.

Közelséged oly jó nékem Uram, Istenem.
Örökségem, békességem Te vagy énnekem!
Hűséges és igazságod soha el nem hagy.
Királyok Királya csak Te vagy!

Tégy újjá lelkem mélyén

Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!
Tiszta szívet teremts bennem, Uram!
Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!
Tiszta szívet teremts bennem, Jézus!

Ó, kérlek el ne küldj, el ne taszíts vétkemért,
Lelked ne hagyjon egyedül így!
Ó, adj nékem ma: új életet, új utat!
Tiszta szívet teremts bennem, Uram!

Venite Spiritu

Where ever I go
Far away and anywhere

Time after time you always shine
through dark of night calling after me

And where ever I climb
Far away and anywhere

You raise me high beyond the sky
through stormy night lifting me above

Venite Spiritu et emitte caelitus
Venite Spiritu et emitte caelitus
Venite Spiritu, Venite Spiritus

Far away beyond the sky!

Whenever I cry
Far away and anywhere

You hear me call when shadows fall
your light of hope showing me the way

And where ever I climb
Far away and anywhere

You raise me high beyond the sky
through stormy night lifting me above

Venite Spiritu et emitte caelitus
Venite Spiritu et emitte caelitus
Venite Spiritu Venite Spiritus

Far away beyond the sky!

Te drága Jézus

Te drága Jézus, mi történt tevéled,
Hogy oly keményen sújt a zord ítélet?
A szörnyű vétket el mivel követted?
Mi volt a tetted?

Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?
Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre!
Amit Te szenvedsz, Jézus, én okoztam,
Fejedre hoztam.

Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,
Amely a kínok zord útjára rávitt!
Én vigadozva élek és örömben,
Te kín-özönben.

Lenn a Via Dolorosan

//: Lenn a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt,
Egy férfi vitte súlyos keresztjét,
Körülállta őt a nép, az embert, akit halálra ítélt.
Jézus testén vérző sebek, korbácsütés nyomai,
Koronája, vétkeink tövisei,
Minden lépést értünk tett,
így bűneinktől szabadított meg.

Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján
Isten fia feláldozta önmagát,
Végtelen nagy szeretettel vállalta érted, értem,
Lenn a Via Dolorosán a halált, ó a halált. ://

Ő megtisztított, új lelket adott,
vére által egy új életre hívott!

Lenn a Via Dolorosán minden fájdalom útján
Isten fia feláldozta önmagát,
Végtelen nagy szeretettel vállalta érted, értem,
Lenn a Via Dolorosán a halált, ó a halált.

Golgota

Golgota, Golgota, Golgota.

A keresztre felnézek én,
Ott szenvedett bűneimér’,
Sok vád éri bár, Jézus szótlan áll,
Míg arcul verik, gúnyolják.

Gyűlölködve szórták Rád a vádakat,
Mégsem ők okozták halálodat;
Bűnöm átka a keresztre szegezett,
Önként meghalt értettem a szeretet.

Szívemben szégyen, fájdalom,
Segíts, Uram, bűn terhe nyom!
Tenélküled már a kárhozat vár,
Jöjj Jézusom, szabadíts meg!

Gyűlölködve szórták Rád a vádakat,
Mégsem ők okozták halálodat;
Bűnöm átka a keresztre szegezett,
Önként meghalt értettem a szeretet.

Ma átadom bűnös szívem,
Tőled nyerem új életem.
Nem fojtogat már szégyen és halál.
Értem mindent vállaltál.

Gyűlölködve szórták Rád a vádakat,
Mégsem ők okozták halálodat;
Bűnöm átka a keresztre szegezett,
Önként meghalt értettem a szeretet.

Golgota, Golgota, Golgota.

Isten e világot

Isten e világot úgy szerette,
hogy odaadta egyszülött Fiát,
hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen,
hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút,
jel volt ez neked Izrael,
hogy a magasból eljött a naptámadat,
velünk van az Úr, Immánuel!

Ő, kinek uralma véget nem ér,
s királysága örökké áll.
Most eljött, kit rég várt az elkínzott nép,
hogy ajándékul adja magát.

Orcáját odaadta az Őt verőknek,
hátát hagyta, hogy szaggassák.
A köpdösés elől nem fordult el,
a gyalázkodók közt szelíden állt.

Csak néztek Őreá, akit átszögeztek,
siratták, mint egyetlen Fiút,
mert az Úr mindnyájunk vétkeit Rá vetette,
kínhalált halt ártatlanul.

//: De Ő harmadnap hajnalban feltámadott,
nem tarthatta fogva a halál,
Mert az életnek Királya föltámadott,
országa neked nyitva áll!
Térj hozzá, jöjj Hozzá,
Eltörölte álnokságod, mint a felleget,
S mint felhőt, bűneidet. ://

Találkoztam Teveled

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Betöltötted szívemet, Te vagy bennem a fény.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Értem meghalt Szeretet, feltámadott Remény.

Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm.

Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.
Keresztfádra bűnömet Testedben vitted fel.
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.
Ne engedd el kezemet, vonj Magadhoz közel!

//: Jézus, lelkem Hozzád talál,
Jézus, kereszted trónjánál.
Jézus, értem meghalt Király,
Jézus, Megváltóm. ://

Jesu Rex admirabilis

Jesu, Rex admirabilis
et triumphator nobilis,
dulcedo ineffabilis,
totus desiderabilis.

Légy velünk, Jézus, el ne hagyj,
fényedből fényességet adj,
hogy lelki köd ne szálljon ránk,
oltalmazz minket égi láng.

Örvendjetek

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Békét akar, nem zord ítéletet.
Örvendjetek, örvendjetek!
Jézus az Isten Fia, eljött értetek.
Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Örvendjetek, Jézus feltámadott:
Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered.
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó.
Országa, szent uralma örökkévaló.
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, kit halál elragadott
Örvendezzünk, vigadjuk,
Krisztus lett a vigaszunk!
Halleluja!

Ha Ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat
De él, ezért szent nevét
Zengjük Ő dicséretét
Halleluja!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Örvendezzünk, vigadjuk,
Krisztus lett a vigaszunk!
Halleluja!

Felvirradt áldott

Felvirradt áldott, szép napunk,
Ma teljes szívvel vígadunk,
Ma győz a Krisztus, és ha int,
Rab lesz sok ellensége mind.
Halleluja!

Az ősi kígyót, bűnt, halált,
Kínt, poklot, szenvedés jaját
Legyőzte Jézus, Mesterünk,
Ki most feltámadott nekünk.
Halleluja!

Az élet győz, a mord halál
A prédát visszaadta már,
Nagy úrságának vége lett,
Krisztus hozott új életet.
Halleluja!

A nap s a föld s minden mi él,
Ma bút örömmel felcserél,
Mert a világnak zsarnoka
Nem kelhet többé fel soha.
Halleluja!

Mi is élünk vigadva hát,
Daloljunk szép halleluját,
Hadd zengje Krisztust énekünk,
Ki sírból feltámadt nekünk!
Halleluja!

Csak állok szótlanul

Csak állok szótlanul, a dárda földre hull,
itt más erő az Úr, itt más erő az Úr!

Az éj az hosszú volt, de eltűnt már a hold,
a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt.

Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!

Elég volt már, elég! Fénnyel hinti az ég
az új nap reggelét, az új nap reggelét.

Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!

Virágban áll a rét, virágos úton át
valaki jön feléd, valaki jön feléd.

Virágban áll a rét, virágos úton át
Jézus jön feléd, Jézus jön feléd!

//: Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja!
Föltámadt, halleluja! Föltámadt, halleluja! ://

Zengjen hálaének

Zengjen hálaének,
Minden ajkon zengjen!
Isten szent nevének
Hő imát rebegjen.
Mindaz, aki tudja,
Hogy az Úr kegyelme
Minden bánatunkban
Gyógyírt hoz sebünkre.

Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk.
Hogyne zengne mindig
Róla csak szívünk, szánk?
Ó, mi nagy dicsőség,
Jézus a mi éltünk!
Ó, csudálja föld s ég:
Krisztus szenvedt értünk!

Goin’ home to God (Soon I will be)

Soon I will be done with the troubles of the world,
troubles of the world, Lord,
the troubles of the world.
Soon I will be done with the troubles of the world,
Goin’ home to God, to God,

Very soon I will be done with the troubles of the world,
troubles of the world, Lord,
the troubles of the world.
Soon I will be done with the troubles of the world,
Goin’ home to God (to God)

I want to meet my mother,
I want to meet my father,
I want to meet my sisters and brothers,
Goin’ home to God.

Soon I will be done with the troubles of the world,
troubles of the world, Lord,
the troubles of the world.
Soon I will be done with the troubles of the world,
Goin’ home to God.

I want to meet my mother,
I want to meet my father,
I want to meet my sisters and brothers,
I’m goin’ home to God.

Goin’ home to God,
I’m goin’ home to God,
I’m goin’ home to God.

Ó, jöjj szívembe

Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!
Így száll imám most Feléd,
A lelkem oly csüggedt és fáradt,
Ó, jöjj szívembe, jöjj ma még!

Szívembe jöjj, szívembe jöjj,
Jöjj szívembe most, Úr Jézus!
Ó, jöjj ma még, lakója légy,
Jöjj szívembe most, Úr Jézus!

Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!
Segíts, a bűn terhe nyom,
Hogy bátran álljak majd elődbe
Amaz utolsó napon!

Szívembe jöjj, szívembe jöjj,
Jöjj szívembe most, Úr Jézus!
Ó, jöjj ma még, lakója légy,
Jöjj szívembe most, Úr Jézus!

Virágvasárnap délután a Közösségi Házban az Újpalotai Forrás Zenekar és a Coram Deo kórus tartott húsvéti koncertet.