Keresztelői felkészítő

Csoport leírása: A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus szerezte mondván: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20.). Tehát a tanítvánnyá tétel és a tanítvánnyá létel eseménye mögött az igék bizonyossága szerint a Szentháromság Isten akarata van. Csak az lehet tagja az egyháznak, akit az Atya elválasztott (Ef 1,4) és Krisztusnak ajándékozott (Jn 17,26.a)

Alkalmak ideje, helyszíne: Pontos dátum és időpont az alkalmak menüpontban található.

Alkalmakat vezeti: Fogarasi Gábor lelkész

Kapcsolatfelvétel: Fogarasi Gábor lelkész
Telefon: +36304004835
e-mail: rev.fogarasigabor@gmail.com