Úrvacsora online istentisztelet alkalmával, házi istentiszteleti formában

0
766
views

Egyházkerületünk elnöksége (püspök és főgondnok) minden gyülekezeti tagot bátorít az otthoni, házankénti úrvacsora vételre. Vagyis mindenki, aki gyülekezet istentiszteletein jogosult az úrvacsora vételére és magát a bűnbánat által illő módon felkészíti, az most saját otthonában, a közvetített istentisztelettel párhuzamosan magához veheti a szent jegyeket, a kenyeret és a bort.

Ehhez egyrészt arra van szükség, hogy az úrvacsorázni vágyók előkészítsék maguknak a kenyeret és bort. Ha családi közösségről van szó, akkor egymásnak nyújthatják a jegyeket.

Másrészt lélekben is fel kell erre készülni. Alább megtalálható egy  felkészítő imádság, amit istentisztelet előtt egyénileg, közösségileg el lehet mondani, ugyanígy a záró imádságot is. A kettő között pedig azok a szavak és annak leírása található, ahogy otthon, a lelkész szavait hallva, a közvetített istentiszteletkor magunkhoz vehetjük a kenyeret és bort.

Istentisztelet és úrvacsora előtti imádság:
Uram, Istenem! Bár teljes mértékben méltatlan vagyok rá, hogy megálljak szent színed előtt, köszönöm, hogy Jézus Krisztus vérén át jöhetek Tehozzád! Az őszinteség lelkével ajándékozz meg engem. Köszönöm, hogy Te igazán és teljesen ismersz engem. Köszönöm, hogy eléd tárhatom egész életemet és mindazt, ami bennem van, aki vagyok. Péter apostollal együtt érzem én is a szívemben és vallom szent színed előtt: „menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok”. Hálát adok, hogy mindez ellenére is hívsz és vársz a Veled való közösségbe. Vallom Uram, hogy én teljes mértékben Tőled elszakadt, bűnös ember vagyok. Könyörülj rajtam irgalmadból és tiszta szívvel ajándékozz meg engem! Leteszem eléd testem, lelkem, minden gondolatom, szívem és bensőm minden érzését, a teljes akaratom, kérlek, tisztíts meg engem Jézus vére által. Az Ő szent érdeméért részeltess engem az úri szent vacsora jegyeiben, hogy azok számomra Jézus halálnak, kegyelmének valóságát ajándékozzák életem számár.
A mélységből kiáltok hozzád, URam! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből” (130. zsoltár)

Jegyek vételekor a lelkész szavait követve:
A kenyér vétele
Lelkipásztor: Vegyük először a kenyeret
(a résztvevők az előre előkészített, körbeadott kenyeres
kosárból vesznek egy-egy darab kenyeret),

és mondjátok velem együtt a kenyérvétel előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is,
szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a kenyeret.)

A bor vétele
Lelkipásztor: Vegyük a poharat
(a résztvevők veszik az előre előkészített poharakat),
és mondjátok velem együtt a pohár vétele előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a bort.)

Istentisztelet és úrvacsora után:
Köszönöm Uram a Veled való áldott közösséget, köszönöm az ige szavait, a tanítást. Köszönöm, hogy közösségbe lehettem testvéreimmel. Hálás vagyok, hogy nem vagyok egyedül még a legnagyobb mélységben sem. Kérlek, Szentlelked munkálja bennem, hogy e szent vacsora közösségének erejéből élve szolgáljalak Téged! Engedd, hogy a dicsőségedre élhessek!
Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek! Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége. Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!” (138. Zsoltár)