Advent II. vasárnapja (Populus Sion)

0
430
views

Latin nevét a Ézsaiás próféta könyvének sora után kapta:
„Ne sírj többé, Sion népe, Jeruzsálem lakója! Bizonyosan megkegyelmez az ÚR, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked.” / 30, 19. /Az ősi intoritus így fogalmazza meg.”

Populus Sion,ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:et auditam faciet Dominus gloriam vocis suaein laetitia cordis vestri.”

„Sion népe, íme, az Úr eljön, hogy megmentse a nemzeteket; és az Úr meghallgatja hangjának dicsőségét szíved örömében.”

Az evangéliuma Máté szerint szent evangéliumból szól, a harmadik fejezetből. „Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz.Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”Imádság:Ó, Uram, Jézus Krisztus, aki első eljöveteledkor hírnököt küldöttél nekünk, hogy előkészítse az utadat, add meg, hogy a üzeneted szolgái és sáfárai ugyanígy felkészíthessék népedet és utat készítsenek a kegyelem által. Az engedetlenek szívét a bölcsesség és igazság felé fordítva., hogy a világot megítélő második eljövetelkor megszentelt nép találaltassona Te szemed előtt; aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodsz mindörökké . Ámen.