Advent III. vasárnapja (Gaudete)

0
657
views

Gaudete vasárnap a nevéhez illendően az örömről szól. Arról az örömről, hogy érkezik hamarosan a Megváltó. A bűnbánat helyét ezen a vasárnap az örvendezés váltja fel.

Énekeiben is ez fejeződik ki. A „Gaudete, gaudete” ének dallama a XVI. századig nyúlik vissza, de a szövege sokkal korábbi lehet, középkori. Az ének harmadik versszaka az Ezékiel próféta könyve 44. fejezetének 1-3. verseire utal.
„Azután visszavitt engem a szentély keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ez a kapu zárva marad. Nem nyithatják ki, és nem mehet be rajta senki, mert az ÚR, Izráel Istene ment be rajta; ezért marad zárva. Csak a fejedelem tartózkodhat ott, és étkezhet az ÚR színe előtt, mivel fejedelem ő. „

A Vulgataban (latin fordítás), az idézet mondat kissé másképpen szerepel. Értelmét a Károli forditás is követi.”És zárva lesz [a kapu] a Fejedelem számára. A Fejedelem maga fog ott tartózkodni. „Károli Gáspár fordításában: „benne ülni.”A fordítás ezen módja szerint prófétikusan értelmezték a sorokat, amely Mária szűzességére utal és a Megváltó szűzen fogantatására. /Szent/ Ambrus püspök és tanítványa /Szent/ Ágoston is így értelmezték a próféta szavait beszédeikben.

A magyar fordítást, amely énekelhető is, a laudator.blog.hu készítette.

Örvendjünk, vigadjunk, Szűz Máriától
Világra jött jó Urunk, vigadjunk!
Ránk árasztá jóságát,
Mit oly soká vártunk,
Örömének áldja hát
Méltóképp Királyunk.
Örvendjünk, vigadjunk, Szűz Máriától
Világra jött jó Urunk, vigadjunk!
Felöltözé testünket,
Zengd e csodát nyelvem!
Újjá lenni mindünket
Krisztus vezéreljen.
Örvendjünk, vigadjunk, Szűz Máriától
Világra jött jó Urunk, vigadjunk!
Ezékiel kapuján
Nincs már többé závár,
Fény támadt az éj után,
Üdvöd készen rád vár.
Örvendjünk, vigadjunk, Szűz Máriától
Világra jött jó Urunk, vigadjunk!
Szálljon föl hát énekünk
jó illata szánkból,
Dicsértessél Istenünk,
Áldott légy Jó Pásztor!