Új csoport indult: Beszélgetések a hitről és a Bibliáról

0
908
views

Csoport leírása: A „Beszélgetések a hitről és a Bibliáról” kört az a szándék hozta létre, hogy mind a már a gyülekezetben élők, mind a csak egyszer-kétszer a gyülekezetbe látogatók, vagy a gyülekezeti élet iránt még csak távolról érdeklődök számára legyen egy lehetőség a viszonylag „kötetlen” beszélgetésre a hit alapjairól és a mindennapok gyakorlatában való megéléséről.

Alkalmak ideje, helyszíne:  A „Beszélgetések a hitről és a Bibliáról” kör tervezetten minden héten kedd este 18 órától 20 óráig tart. Az adott heti alkalommal kapcsolatban szükséges tájékoztatás az alkalmak menüpontban található meg.

Alkalmakat vezeti: A kört minden alkalommal a gyülekezet egyik presbitere vezeti.

Alkalmak menete, témája: A beszélgetések kötetlensége azt jelenti, hogy a presbiter vagy adott esetben az általa kijelölt egyik résztvevő által hozott ige / téma kifejtése, a megszerzett tapasztalatok, igei látások megosztása során a megjelentek közül bárki szabadon elmondhatja véleményét, megoszthatja gondolatait, kérdéseket tehet fel. Az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy azok, kik bekapcsolódnak a „Beszélgetések a hitről és a Bibliáról” kör alkalmaiba, mind egymást, mind a gyülekezet lelki látását, szolgálatait, életét közelebbről megismerhetik és egyben átélhetik a kötetlen baráti / lelki beszélgetések speciális örömét.

Kapcsolatfelvétel: dr. Sápi Zoltán presbiter, gondnok
Telefon: +36308250267
e-mail: sapi.zoltan.dr@gmail.com